I en demokrati kan du bli ifrågasatt

En levande demokrati kräver en öppen debatt, där åsikter och uttalanden tillåts att tolkas, brytas och diskuteras. De senaste två veckorna har varit helt absurda i Södertäljes politiska debattklimat.

Bakgrunden är ett sammanträde med kultur- och fritidsnämnden, där det råder delade meningar om vad som sades och framför allt hur det som sades kan tolkas.Låt mig vara tydlig från början; jag var inte med på det aktuella mötet och vet därför inte exakt vad som sades. Däremot är jag beredd att gå långt för mina medlemmars rätt att tolka och diskutera det som företrädare för andra partier säger, även att diskutera det öppet i media.

Nu visar det sig att det lokala partiet Realistpartiets företrädare väljer att polisanmäla att våra företrädare talar om för allmänheten vad deras politik kan få för konsekvenser. Det är ett mycket obehagligt inslag och ett direkt hot mot demokratin. Skälet är att de anser att det är förtal.

Var går gränsen för Realistpartiet i den demokratiska debatten? Håller du inte med oss så ska vi se till att du bli tyst? Om du ifrågasätter vår politik så ljuger du? Det sista blir ju extra intressant med tanke på hur Realistpartiets ledare själv har beskrivit verkligheten under de senaste åren.

Det är sällan jag delar Realistpartiets beskrivning av verkligheten, men jag är beredd att slåss för deras rätt att ha den. Den rätten måste alla ha. Det innebär också att du kan bli ifrågasatt för dina uttalanden. Då är det bara att gilla läget. Försöker du tysta dina motståndare med en polisanmälan har du ingen plats i det demokratiska spelet.

Leif Åhlin, ordförande Centerpartiet Södertälje