Centerpartiets arbete för bättre VA
i Hölö och Mölnbo har gett resultat

Centerpartiet har under många år arbetat för anslutning till Himmerfjärdsverket av vatten och avlopp i Hölö och Mölnbo tätorter. Vi fick med oss partierna i föregående majoritet och nu händer det på riktigt.

Idag tog vi ett stort steg mot att det förverkligas när Telge AB fattade beslut om att godkänna en investering av 100 miljoner kr för att kunna göra detta i två steg.

I steg 1 ska Hölö tätort anslutas och i steg 2 Mölnbo.

Detta är äntligen på gång det har stor betydelse för miljön och utbyggnaden av tätorterna och det är efterlängtat. Det innebär möjligheten att växa vilket innebär att underlaget för förskolor och skolan stärks, att föreningslivet får bättre villkor med fler invånare, att service och handel kan etableras och stärkas, att underlaget för kollektivtrafik ökar och vi kan fortsätta arbetet med att förbättra den. Samhällsutveckling i ett Centerpartistiskt perspektiv!

Centerpartiet
Tage Gripenstam
Ordförande i Hölö-Mörkö Centerpartiavdelning, ledamot av Telge ABs koncernstyrelse