Höjd vattennivå i Logsjön gynnar växt- och djurlivet

I nordöstra delen av Järna ligger ett mycket populärt och välbesökt naturområde. I detta område finns Logsjön. Kommunen har gjort många insatser för att göra detta område mer tillgängligt och för att locka till att fler ska vilja vistas i naturen.
Vi i Centerpartiet anser att det är viktigt att fortsätta och förstärka detta arbete – och även utreda möjligheten att höja vattennivån i Logsjön.

En höjning av vattennivån i Logsjön skulle skapa mer liv i sjön genom att öka mängden syre i vattnet och minska mängden näringsämnen som kan leda till övergödning. Detta skulle i sin tur gynna både växt- och djurlivet i sjön och främja den biologiska mångfalden.

Utöver detta skulle en höjning av vattennivån också ha positiva effekter på havet då Logsjöns vatten är en del av Moraån som mynnar ut i Östersjön. Genom att få vattnet att stanna upp ett tag i Logsjön kan man minska mängden näringsämnen som når havet. Därigenom kan övergödning och algblomning minskas, vilket är ett allvarligt problem för miljön och ekosystemen i havet.

Vidare skulle en höjning av vattennivån i Logsjön också kunna vara till hjälp vid eventuella skogsbränder i området. Genom att öka mängden vatten i sjön skulle det finnas större reserver av vatten att använda för släckningsarbetet, vilket kan minimera skadorna och begränsa spridningen av elden.

Sammanfattningsvis anser vi i Centerpartiet att det är hög tid att höja vattennivån i Logsjön. Vi vill därför att kommunen avsätter medel för att kunna ta detta viktiga steg för att bevara vår miljö och skydda våra skogar.

Tina Karlsson
Per-Anders Fritshammar
Karin Halldin