HÅLLBARHET OCH LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING HÖR IHOP!

”Lantbruket behöver klara spelregler, myndigheter behöver hjälpa till inte bara kontrollera. Ett hållbart lantbruk som är bra för miljön är naturligtvis viktigt. Men utan bra villkor för generationsväxling, kommer det Svenska lantbruket att försvinna, finansiering och utbildning är två utmaningar att ta tag i.”

Läs hela intervjun med vår medlem Jan-Christer Carlsson, mjölkbonde

LITE FUNDERINGAR KRING LANTBRUKET, HÅLLBARHET OCH MILJÖ

Förståelsen för odling och varifrån maten kommer måste öka, där är skolan viktig men också hemmaodlingen där barnen får möta hur odling fungerar innan det blir mat med både utmaningar (insektsangrepp, torka, bra jord) och glädje.

Vi ska producera livsmedel för all framtid då krävs ett välmående jordbruk och åkermark. Teknikutvecklingen är ett måste för att underlätta och utveckla ett hållbart lantbruk, exempel för att ge rätt gödning i växande gröda.

Betande djur är bra för det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. Vi bönder möter idag myndigheter i kommun och länsstyrelse som kontrollorgan, de borde återta sin uppgift att också vara behjälpliga att hitta bra lösningar på utmaningar. Nya regler innebär ofta ett moment 22 och innebär inte sällan nya stora kostnader som lantbruket inte klarar av.

Jordbrukare i Hölö-Mörkö deltar i satsningen att öka pollineringsytor genom att sätta av kantzoner för blomstersådd, jag sätter av drygt 4 Ha (ca 40 000 m2) till det. Nu har flera av oss lantbrukare gjort det under flera år och vi ser att insekterna blir fler till nytta i trädgård, mer äpplen och morötter och i bondens odlingar.

Solrosor blir ett resultat på sensommaren för självplock. Plocka och Swisha en slant som oavkortat går till Ukraina.

TVÅ UTMANINGAR BLAND FLERA:

Generationsväxling
En utmaning är en åldrande lantbrukarkår och den generationsväxling som måste till. Det är viktigt med attraktiv utbildning, enkla regler och finansiellt stöd, här ska stat och banker vara behjälpliga.

Beredskap
Omvärlden visar med all tydlighet att vi måste öka självförsörjningen i Sverige. Att måna om det svenska jordbruket är viktigt.