Mölnbo ska ha ett äldreboende!

Mölnbo är en del av Södertälje kommun som domineras av äldre villabebyggelse. Orten är även unik på ett annat sätt genom att kommundelen saknar boende anpassat för äldre. Från Södertälje kommuns sida har motiveringen varit att kommundelen har för litet befolkningsunderlag för ett eget omsorgsboende anpassat för äldre. Är det kravet, kommer det aldrig att byggas något äldreomsorgsboende i Mölnbo.

Det bör påpekas att det inte finns något krav på att man ska ha varit skriven i kommundelen Vårdinge-Mölnbo sedan födseln för att komma ifråga för att kunna bo på ett äldreomsorgsboende i Mölnbo. Lika lite som det är krav av vara skriven i Järna för att få bo på Ljungbacken på ålderdomen.

Centerpartiet har i många år drivit frågan att bygga boende för äldre i kommundelen Vårdinge-Mölnbo. Vi har drivit frågan långt före att de partier som nu tagit upp frågan fanns.

Det är trevligt att Centerpartiet fått sällskap av fler partier i denna angelägna fråga. Det som bekymrar mig är att partier som funnits med i politiken lika länge som Centerpartiet inte bryr sig om frågan om ett äldreboende i Vårdinge-Mölnbo.

Per-Anders Fritshammar
ordförande, Järna/Vårdinge centerpartiavdelning