Återinför bidraget till statsbidragsberättigade enskilda vägar!

Det kommunala bidraget till statsbidragsberättigade enskilda vägar är viktigt för Centerpartiet i Södertälje. Det är viktigt att även de enskilda vägarna är öppna för alla. Särskilt för de som har svårt att ta sig ut i naturen utan tillgång till bilväg till exempel de med olika funktionshinder. Poängen med statsbidraget är att alla kommuninvånare och andra besökare ska ha tillgång till det vägnätet. Men statsbidraget är alldeles för lågt och det riskerar att det med bom stängs fler vägar på vår landsbygd.

Det är dessutom en fördelningsfråga. I staden och våra tätorter är det skattebetalarna som betalar underhåll och skötsel fullt ut, vilket är aktuellt just nu med den pågående vinterväghållningen. Det innebär att även de på landsbygden får betala för snöröjning mm i staden. Gator som förstås är tillgängliga och används av landsbygdsbor. På motsvarande sätt borde kommunen ha ett ansvar för att alla ska ha tillgång till det öppna enskilda vägnätet.

Enskilda vägar (inte alla) får statsbidrag men till skillnad mot det vägnät som kommunen sköter täcks inte kostnaderna på långa vägar och oftast samfällighetsföreningar, dvs de privata hushållen, får stå för en mycket stor del av kostnaderna. Därför blir även ett mindre bidrag från kommunen viktig. Även på enskilda vägar ska sophämtning göras, enskilda avloppssystem tömmas, boende ta sig till jobbet och barnen få en fungerande skolskjuts, med andra ord det finns ett kommunalt intresse av välskötta enskilda vägar. Så att inte ge bidrag till öppna (utan bom) statsbidragsberättigade enskilda vägar är en orättvis fördelning av hur skattemedel används.

Det kommunala bidraget är (nu var) en mindre del av finansieringen av underhåll och skötsel jämfört med statsbidraget men trots det en viktig signal från politiken att ni som bor på landsbygden är viktiga. Bidraget var något som Centerpartiet lyckades införa i den föregående majoriteten (2019–2022). Nu finns vi inte med utan majoriteten består av Moderater, Socialdemokrater och Miljöpartister. Den stora skillnaden är Moderater in och Centerpartister ut. Så i och med budget 2024–2026 så är bidraget borttaget. Som tur är har Oaxenfärjan ett avtal som löper på.

Utdrag ur Centerpartiets budgetförslag 2024–2026:

- För att upprätthålla infrastrukturen på landsbygden har Centerpartiet fått igenom ett stöd till statsbidragsberättigade enskilda vägar och kraftigt förstärkt stödet till Oaxenfärjan. Nu fortsätter Centerpartiet satsningen med bidrag för kommunalt stöd till statsbidragsberättigade enskilda vägar och det förhöjda bidraget till Oaxenfärjan.

Som sagt så blev det inte, den nya majoriteten har sparat in bidraget. Centerpartiet kommer inte att ge upp en fördelningspolitisk riktig satsning för landsbygdens bästa. Södertälje kommun borde kunna bättre. Återinför bidraget till statsbidragsberättigade enskilda vägar.

Tage Gripenstam
gruppledare Centerpartiet