Centerpartiets förslag till satsning på skolan – nödvändig!

När delårsrapporten daterad 20240430 kommer fram till kommunfullmäktige för redovisning står det klart att den satsning som Centerpartiet föreslog med 150 miljoner kr till skolan är nödvändig. Vi föreslog att av resultatet för kommunen skulle drygt 195 mkr avsättas för tre satsningar:

Att elevpengen stärks med 50 miljoner kr/år de kommande tre åren, 2024 – 2026, och att satsningen finansieras med ett minskat resultat 2023 med 150 miljoner kr.

Att 300,000 kr avsätts 2024 från 2023 års resultat till mötes/samlingslokaler på landsbygden; Bygdegårdsföreningar, Folkets Hus och Hembygdsgårdar. Vilket motsvarar det tidigare årliga bidraget och ska fördelas/användas enligt tidigare regelverk.

Att det kommunala bidraget till statsbidragsberättigade vägar återinförs med 1,300,000 kr 2024 och att bidraget finansieras från 2023 års resultat och fördelas enligt samma principer som 2023 års regelverk.

Av de här tre förslagen påverkar naturligtvis satsningen på skolan allra mest. I bland annat LT men även i delårsrapporten blir behoven av en förstärkning i skolan tydlig. Vi är övertygade om att öka stödet via skolpengen är det mest effektiva och litar på att skolledningarna använder pengarna för att ge eleverna trygghet, de bästa förutsättningarna samtidigt som lärarna blir fler, arbetsmiljön bättre och det pedagogiska arbetet stärks.

Vi får ibland kritik för att vi inte finansierar våra förslag, den här gången gick det inte att ifrågasätta, men viljan fanns inte. Vi är övertygade om att efter tre år har denna satsning arbetats in i budgeten och permanentats.

Tage Gripenstam, gruppledare
Linda Chalkias, utbildningsnämnden och Hölö-Mörkö kommundelsnämnd