Ett Nytt Ledarskap för Södertälje!

Bild

Centerpartiet i Södertälje går till val med samma tema som hela Centerrörelsen. Sverige och Södertälje behöver ett nytt ledarskap där vi vill ta tillvara de goda krafter som finns i samhället och tränga tillbaka den oftast överdrivna skrämselpropaganda som nu alltfler förhåller sig till.

Ett nytt ledarskap som minskar klyftorna och klyvningen mellan människor, stadsdelar, stad och land. Vi tror på att fria människor tillsammans i mångfald bygger det bästa samhället för oss alla.

Ett nytt ledarskap för ett tryggt samhälle med fortsatt stor frihet för oss, var och en, som enskilda individer. Där vi oavsett bakgrund, könsidentitet, funktionsvariationer, ursprung, sexuell läggning och religiös tro aldrig ska behöva vara rädda utan alltid kunna vara sig själv.

Ett nytt ledarskap för ett tryggt samhälle där rättsväsendet ger oss trygghet på gator och torg, i våra hem och som företagare. Ett tryggt samhälle för alla barn i skolan, väl fungerande för de som behöver omsorg och vård utan att förtvivlat stå i långa köer i väntan på ett friskt liv.

Ett nytt ledarskap för bättre arbetsvillkor i förskola, skola och äldreomsorg. Med fler fats anställda och färre vikarier, inte minst i äldreomsorgen och hemtjänsten där våra äldre får möta alltför många olika personal hela tiden.

Ett nytt ledarskap för ett företags- och näringslivsklimat i kommunen som skapar förtroende och en stark vilja hos företagen att satsa i sin verksamhet i Södertälje. Och för oss är det lika viktigt att våra företag på landsbygden får det förtroendet för kommunen och att till exempel satsningarna på bredband snarast förverkligas.

Ett nytt ledarskap som ger fler möjligheten att bo i hela kommunen, att få bygga och bo på landsbygden är för oss lika viktigt som att kunna bo i staden. Kollektivtrafiken och bredband är två nycklar för ett långsiktigt hållbart boende.

Ett nytt ledarskap som leder till ett hållbart samhälle för miljön, ekonomin och det sociala. Närodlad mat är ett svårdefinierat begrepp men en sak slår vi fast att jordbruksmark i första hand ska användas för matproduktion och mycket restriktivt för att bygga företag och bostäder på.

Centerpartiet

Leif Åhlin, ordförande
070-497 48 04

Tage Gripenstam, gruppledare
0766-482 895

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.