Region Stockholm (Landstinget)

Bild

Tage Gripenstam är ledamot i Stockholms regionfullmäktige (landstinget). Hans uppdrag inom regionen ser ni nedan.

E-post

Regionfullmäktige
Ledamot

Regionstyrelsen
Ersättare

Regionstyrelsens arbets- och personalutskott
Ersättare

Regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott
Ledamot

Regionstyrelsens produktionsutskott
Ersättare

Hälso- och sjukvårdsnämndens valfrihets- och tillgänglighetsberedning.
1:e vice ordförande

Trafiknämnden
Ersättare

Landstingshuset i Stockholm AB
Suppleant

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.