Medlemsomröstning

Just nu genomförs en medlemsomröstning inför framtagandet av listan till valet till kommunfullmäktige 2022. Samtliga kandidatpresentationer finns att läsa nedan. Längst ner på sidan hittar du omröstningen. Lösenord har skickats ut till samtliga medlemmar.

I medlemsomröstning får du rangordna 10 kandidater. Plats 1 ger 10 poäng, plats 2 ger 9 poäng osv. Om du röstar på färre än 10 kandidater så kommer poängen att ”förskjutas”, till exempel om du röstar på enbart 7 personer blir utfallet att plats 1 ger 7 poäng osv.

Medlemsomröstningen pågår mellan den 8 september och 19 september. Sista möjligheten att rösta är kl. 23:59 den 19 september.

Medlemsomröstningen är rådgivande för nomineringskommitténs arbete.

Diana Aftén

Namn: Diana Aften
Ålder: 77 år
Kommundel: Skälby
Yrke/sysselsättning: Socionom inriktning förvaltning och socialt arbete.

Nuvarande sysselsättning är att jag sitter i en bolagsstyrelse, AB SOLOM. Det är kommunen som är ägare bolaget. 1100 medarbetare och 1200 kunder. Verksamheter på 35 adresser, över hela kommunen. Affärsområden - äldreomsorg SOL, och funktionsvariationer LSS. OSV.
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, utbildning i svenska för invandrare och arbetsmarknadsfrågor.

Fritidsintressen är teater, litteratur, näringsliv och samhällsekonomi. Tycker om att följa utrikespolitiken.

Frågor jag vill driva i kommunen är bl.a kompetens- och arbetsmarknaden. Vill se fler företag i Sollentuna. Yngre- och äldre- omsorg, miljöfrågor som att rena våra sjöar. Skogen vi har kvar skall vi vara rädda om.

Robert Ahlqvist

Namn: Robert Ahlqvist
Ålder: 55 år
Kommundel: Viby
Yrke: Global Head of Quality Management

Beskrivning: Jag och min familj gillar kultur och resor, vi åker gärna till den svenska fjällvärlden för att njuta av den storslagna naturen. Vi tillbringar också mycket tid på fotbollsplaner då vår son, som spelar i SFK, har matcher nästan varje helg under sommaren.

Som ledamot i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden så brinner jag för frågor som rör arbetsmarknaden och vuxenutbildning. Vi ser en stigande arbetslöshet inom kommunen och en av den viktigaste frågorna för mig är att se till att så många som möjligt kommer i arbete, eller får den utbildning de behöver för att kunna komma i arbete.

Jag vill verka för att Sollentuna Kommun fortsatt är en bra kommun att leva, bo och arbeta i.

Niclas Almlöv

Namn: Niclas Almlöv
Ålder: 53 år
Kommundel: Helenelund
Yrke: Projektledare

På min fritid är jag gärna i skog och mark. Med familjen blir det en del utförsåkning, mestadels, i de svenska fjällen. Driver en mindre ekologisk spannmåls gård med mina 4 syskon.
Frågor jag gärna driver i kommunen är miljöfrågor, skolfrågor och äldre omsorg.

Oscar Berggren

Namn: Oscar Berggren
Ålder: 22 år
Kommundel: Rotebro
Yrke/sysselsättning: student


Jag är en student i statsvetenskap som numera är förärad med förtroende som ledamot i förbundsstyrelsen för CUF. Därutöver lägger jag mycket tid på min roll som ideell konfirmationsledare men också på att umgås med vänner och en hel del läsning. Under innevarande mandatperiod har jag haft förtroendet att sitta i utbildningsnämnden. Att alla barn och unga i kommunen får en god och likvärdig skolgång är en prioriterad fråga för mig. Det är något jag hoppas på få fortsätta med. Likaså vill jag se till att Sollentuna blir än mer offensiva i klimatomställningen. Många bra saker har gjorts de senaste åren, men vägen till ett fossilfritt samhälle och en kommun som inte tär på jordens resurser kräver modiga beslut på nya områden. Dessutom är det viktigt för mig att se till att alla som vill bo i Sollentuna ska få göra det.

Andreas Blommé

Namn: Andreas Blommé
Ålder: 33 år
Kommundel: Töjnan
Yrke/Sysselsättning: legitmerad speciallärare och gymnasielärare, förstelärare i specialpedagogik.

Arbetar till vardags som central resurssamordnare och sakkunnig specialpedagogik, utbildningskontoret vid Barn och elevhälsan.

På min fritid har jag ett stort intresse för forskning, ekonomi, fonder, resor, träning samt att umgås med min familj.

Jag vill särskilt driva utbildnings samt skolfrågor från förskola till komvux, med ett extra fokus på specialpedagogik och särskilt stöd.

Jag tror på ett inkluderande och framåtsyftande Sollentuna, som ser möjligheter istället för svårigheter!

Margareta Cantell

Namn: Margareta Cantell
Ålder: 79 år
Kommundel: Helenelund
Yrke/sysselsättning: pensionerad läkare

Intresserad av sociala frågor, miljöfrågor. Ett samhälle anpassat för alla kommuninnevånare. Intressen, vistas i mitt hus på Gotland,friskvård, promenader, dans, måleri,medicinska frågor.

Amela de la Cruz

Namn: Amela de la Cruz
Ålder: 48 år
Kommundel: Silverdal
Yrke/Sysselsättning: Specialpedagog på en skola i Sollentuna.

Jag är också gruppledare och ledamot i vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna.
Jag brinner för att Sollentunas bor ska få rättvis vård och att alla oavsett kön, ålder eller etnisk tillhörighet ska känna att Sollentuna är bästa kommunen att bo i. Jag vill också se att vi i Centerpartiet tar större ansvar för skolfrågor i kommunen och att elevhälsa ska prioriteras högre.

Camilla Bohm Coleman

Namn: Camilla Bohm Coleman
Ålder: 66 år
Kommundel: Häggvik
Yrke: Verksamhetsutvecklare på ett studieförbund

Fritidsintressen: Föreningsaktiv i olika föreningar som SVERA, (Svenska Motorbåtsförbundet), Parasporten, Neuroförbundet, Sällsynta diagnoser, KFUK-KFUM, m fl, idrott, musik, samt min familj

Frågor som jag vill driva: Sociala frågor, Människors lika värde, LSS Funktionsvariationer, Äldre frågor, Integrationsfrågor, Bygg rätt, ej för tätt och anpassat för olika åldrar och idrotten………

Vem är jag? Jag är en positiv person med mycket livserfarenhet. Arbetat och bott i olika länder. Pratar svenska och engelska flytande.
Har tre barn tvillingar Nicholas och Kristina 31 år, Mattias 29 år. Varit ensamstående mamma de senaste 20 åren. När vi alla träffas pratar vi svengelska. Är även en extra mamma till några ungdomar.
Fick en neurologisk sjukdom (NMO) för 5 år sedan, vilket har inneburit att jag har lärt mig att gå igen och blir lätt hjärntrött. Men jag har varit tvungen att lära mig att hantera detta.
Flyttat tillbaks till Stockholm efter 45 års boende utanför Stockholm och England. Nu bor både jag och barnen i Stockholm. Jag är den sista som flyttat hit.

Elizabeth Dacey-Fondelius

Namn: Elizabeth Dacey-Fondelius
Ålder: 53 år
Kommundel: Norrviken
Yrke/Sysselsättning: Egen företagare

Jag är född och uppväxt i Boston, Massachusetts där mina föräldrar hittade varandra efter de hade själv migrerat från Ungern och Filippinerna. I mina världsresor efter har taget examen i engelska litteratur och franska språket, träffade jag (1992) min svenska man från Norrviken. Där bor vi sedan 2008 med våra två barn 14 och 17. Jag jobbar som eget företagare inom kommunikation/marknadsföring branschen mest som copyeditor/copywriter - fast bara på engelska. Jag är nästan färdig med en masters från Uppsala Universitet i antropologi med en koncentration i juridiskt område.

Hela livet mina intressen är kopplade till ett aktivt liv - utomhusaktiviteter, idrott, resor, museibesök - och alltid med mänskligheten och världskulturer i mitten. Ju mer jag upplever olika folk i värden, desto mer jag inser hur lika vi alla faktiskt är. Det är bara hitta dem saker som binder oss. Intressen som jag brinner för inom Sollentunapolitik gäller frågor om bättre integration och säkrare område för alla Sollentunabo särskild för barn/ungdomar och kvinnor. Jag ser stora möjligheter inom föreningslivet att nå sådana mål. Att engagera flera till aktiviteter - om organiserade av kommunen eller föreningar, skapa och fostrar en stark känsla att vi tillhör ett gemensamt samhälle och möjligheter att testar olika former av ledarskap.

David Hallgren

Namn: David Hallgren
Ålder: 57 år
Kommundel: Viby nära ridskolan.
Yrke/Sysselsättning: Ekonom, Kvalitetscontroller

Fritidsintressen är trädgård, kultur och viss sport. Jag arbetar som ekonom och kvalitetscontroller vid Kemikalieinspektionen. Jag har tidigare jobbat länge inom IT-branschen och 12 år inom Regeringskansliet, bl a som sakkunnig. Jag är ideellt engagerad inom familjefrågor och jämställdhet.

Jag är uppvuxen som liberal och är mycket nöjd med vårt partiprogram om jobb, klimat och frihet. De särskilda frågor jag brinner för är:
* Förvaltningspolitik som utvecklar kommunens service till medborgarna till bättre lösningar med mer samarbete, mer kunskap, smartare IT-stöd och nyttoberäkningar för att maximera val mellan olika stora investeringar och förändringar. Inom förvaltningen ser jag möjligheter till förbättring inom Socialkontoret.
* Folkhälsopolitiken har stor potential med sundare gladare medborgare. Den kan med fördel kombineras med hur kommunen utvecklar friluftsmiljön, våra parker och vårt nära och fantastiska Järvafält. Där finns möjlighet till ett samhälle med mer grön kraft i en spännande tid, kraft för oss alla i en spännande tid

Jakob Hildingsson

Namn: Jakob Hildingsson
Ålder: 17 år
Kommundel: Edsviken/Tureberg
Yrke/Sysselsättning: Student

Hej! Jag heter Jakob och är 17 år och pluggar på gymnasiet. Jag har bott i Sollentuna nästan hela mitt liv och vill vara med och göra vår kommun bättre! Som aktiv i Sollentunas föreningsliv ser jag ofta ställen där kommunen kan göra ett bättre jobb för att stödja våra
små och stora föreningar. Vare det är som ordförande i Edsvikens FF, utbildningsansvarig och ledare i Edsvikens seglarskola eller som handbollsspelare i Sollentuna handbollsklubb.
Jag vill att kommunen ska stödja föreningar och hjälpa dem aktivera unga in i den fantastiska föreningsvärld som finns i Sollentuna idag. Vare det är i en styrelse, kommitté, som tränare eller bara medlem är föreningar en fantastisk demokratiskola, ett underbart sätt
att skapa en aktiv kommun som är lockande för familjer och ett sätt att göra Sollentuna en roligare kommun att bo i. Jag tror att min kompitens som ung i flera olika föreningar och som kommunikatör på Centerpartiet i Järfälla gör mig till en person som kan engagera unga i Sollentuna, både in i föreningarna och in i vallokalerna!

Bernt Josephson

Namn: Bernt Josephson
Ålder: 58 år
Kommundel: Edsängen
Yrke/Sysselsättning: Kommunikatör

I en värld där våldet på våra gator ökar och problemen med en fungerande integration växer behövs ett effektivt arbete med trygghetsfrågor som genomsyrar hela samhällsplaneringen, från skola och fritidsverksamheter till arbetsliv, företagande och boende. Här krävs en samsyn som tar ett helhetsgrepp och inkluderar varje liten vrå av välfärdsapparaten. Jag heter Bernt Josephson, är 58 år, kommunikatör i grunden och bor med min familj i Edsängen, Sollentuna, sedan 2008.

Trygghetsarbete, kollektivtrafik, transporter och miljöfrågor star högt på min lista over områden väl värda att på olika sätt kämpa för, utveckla och förbättra.

Sedan unga studieår har jag varit intresserad av olika typer av samhällsfrågor och därför engagerat mig i föreningsliv och politik. Vid 14-årsålder skrev jag ett litet häfte som beskrev hur det lilla samhället Hässelby växte fram och blev en storstadsförort. Samtidigt var jag med och startade en lokal hembygdsförening, där jag också kom att ingå i den första styrelsen. Mitt politiska engagemang inleddes för ett tiotal år sedan, då jag började engagera mig i mina barns väg till skolan. Det medförde, förutom förstasidesnyheter och löpsedlar i lokaltidningen, till ett medlemsskap i Sollentunacentern. Där kom jag under flera år att medverka i kretsens styrelseaarbete. I valet 2017 kandiderade jag till såväl landsting (region) som kommunfullmäktige. Det resulterade i en ersättarplats i kommunfullmäktige liksom en ersättarplats i nuvarande regionfullmäktige.

Jag har sedan förra valet förmånen att representera Sollentunacentern som ordinarie ledamot I kommunens Natur- och tekniknämnd samt i Klimatnämnden. Jag är likaså utsedd till en av kommunens representanter I Mälardalsrådet samt
ledamot för Centerpartiet i Kriminalvårdens övervakningsnämnd inom Frivården.

I Kyrkovalet för fyra år sedan utsågs jag till Gruppledare för Centerpartiets nomineringsgrupp. Det engagemanget kvarstår.
På fritiden vistas jag gärna I trädgården, fritidshuset eller tar en utflykt med båten. Jag trivs med vänner och familj i såväl skog och mark som olika stadsmiljöer. Jag hämtar mycket kraft och energi i styrelsearbetet i den idella föreningen Farsor och Morsor, där nattvandringar runt om i Sollentuna star på agendan.

Jag lägger också en del tid på frågor om jämnställdhet, allas lika värde och fred, genom mitt styrelseengagemang i Sollentuna Väsby FN förening.

För mig känns det viktigt att få fortsatt förtroende att representera Sollentunacentern i klimat- och miljöfrågor samt i konkreta frågor som rör samhällsbyggnad, natur och teknik. Jag fortsätter gärna driva frågor om det handfasta drift- och underhållsarbetet i Sollentuna. Mitt engaemang I olika frågor av trygghetsarbete driver jag gärna till nya nivåer, liksom arbetet med att förbättra kollektivresande.
Det vore en förmån och skulle få mig att känna ytterligare stolthet om jag kunde få fortsatt förtroende att företräda Sollentunacentern på olika nivåer och med olika politiska uppdrag. Konkret skulle jag med stort engagemang kunna tänka mig att fortsätta I Natur- och tekniknämden, Klimatnämnden samt även I Kultur- och Fritidsnämnden, där jag skulle kämpa för att skapa tryggare miljöer och en trygg fritid för kommuninvånarna.

Anna Juhlin

Namn: Anna Juhlin
Ålder: 44
Kommundel: Silverdal
Yrke/Sysselsättning: Politisk sekreterare

Jag är en engagerad medborgare som älskar politik och trivs med att vara aktiv i mitt närområde. Till vardags jobbar jag som politisk sekreterare för Centerpartiet i Solna Stad. Det gör att jag har en god insyn i hur en stark kommun ska drivas med en tydlig politisk agenda utan att för den delen detaljstyra tjänstemännen.

Sollentuna är en fantastisk kommun att leva i, och om jag får din röst kommer jag vilja jobba för ett renare och tryggare närområde, större satsningar på företag och arbetsmarknad, och bättre möjligheter för Sollentunaborna att styra över sina egna liv.

Jag är mamma åt tre barn som alla kommer gå på Vibyskolans lågstadium till hösten. Till våren ser vi fram emot att flytta in i en nyproducerad lägenhet i Silverdal. Utöver att prata politik praktiserar jag yoga, odlar mina grönsaker och vandrar med min hund.

Övriga uppdrag:
* Ledamot i Centerpartiet i Sollentunas kretsstyrelse
* Gruppledare i Miljö- och byggnadsnämnden
* Distriktsordförande för Centerkvinnorna i Stockholms län
* Ledamot Klöverdam
* Adjungerad i Centerpartiets distriktsstyrelse i Stockholms län
* Suppleant Vibyskolans styrelse

Elanor Kallander

Namn: Elanor Kallander
Ålder: 30 år
Kommundel: Väsjön.
Yrke/Sysselsättning: Receptionschef på Klättercentret.

Har musik som fritidsintresse så skriver låtar och jobbar med detta på sidan av mitt ordinarie jobb.

Jag brinner för kultur och idrottsfrågorna inom kommunen och tycker det är viktigt att barn och unga får rätt förutsättningar till deras fritidsintressen, skolgång och även att de kan växa upp i en trygg miljö.

Lasse Kallander

Namn: Lasse Kallander
Ålder: 62 år
Kommundel: Bosatt på Tunberget.
Yrke/Sysselsättning: Administratör

Jag är gift med Helena sedan 34 år och har två vuxna barn.
Har arbetat som administratör inom Svenska kyrkan i Sollentuna i 33 år.
Jag har varit ledamot av Kommunfullmäktige sedan 2015 och haft ett antal olika uppdrag i nämnder och bolag och
vid det här laget ganska rutinerad och med ett stort kontaktnät inom Sollentuna kommun.
Sollentuna behöver en grön liberal politik och Vi har en stor uppgift i att stå emot de destruktiva krafter som hotar vårt samhälle.

Maj-Britt Lindholm

Namn: Maj-Britt Lindholm
Ålder: 77 år
Kommundel: Sjöberg
Yrke/Sysselsättning: Nämndeman

Jag, Maj-Britt Lindholm 77 år, uppvuxen på en gård i Västmanland, valde tidigt att gå med i Centerpartiet. Vad jag vill minnas började jag min "bana" genom att redan som 15 åring gå med i SLU, Bondeförbundets ungdomsförbund. Vilket var ett sätt för oss ungdomar att komma ut och "roa sig". Rösträtt fick jag dock inte förrän vid fyllda 21. Först 11 år senare, under Torbjörn Fälldins glansdagar, boende i Södertälje valde jag att ansluta mig till Centerpartiet. Det som fångade mitt intresse var "Lokalsamhället och nej till kärnkraft". Under kommande år och fram till det att jag flyttade till Sollentuna 1995 var jag bl. a ledamot i Östertälje/Pershagens distriktsnämnd där alla mjuka frågor avhandlade, såsom, skola, äldreomsorg, kultur och sociala.
För ca 16 år sedan och efter det att jag gått i pension fick jag en inbjudan till buffé i Brygghuset från Sollentuna Östra, som då inlett en värvningskampanj. Sollentuna C var indelat i 4 avdelningar. Mitt första uppdrag blev som ersättare i SOLOM och året därpå hamnade jag som ordinarie ledamot i Barn och Ungdomsnämnden. En mycket lärorik period, då barnomsorg och grundskolans var skild från gymnasieskolan. Det som var stimulerande och intressant var studiebesöken på de olika rektorsområdena.
Sedan 5-6 åren tillbaka jobbar jag som nämndeman i Attunda Tingsrätt och sedan ett par år tillbaka är jag ersättare i NTN och MBN.
Jag ser fram emot nästa val och ett ännu starkare parti.

Mårten Lotsander

Namn: Mårten Lotsander
Ålder: 51 år
Kommundel: Silverdal
Yrke/Sysselsättning: Ekonom

Jag arbetar som ekonom med strategifrågor. Jag är suppleant i Sollentuna Energis styrelse.
På vintern åker jag gärna skidor tillsammans med Sollentunas Slalomklubb, och på sommaren reser jag gärna till Skåne, Norrland och hela världen.
Sollentuna bör växa tillsammans med regionen genom att utveckla våra fina närmiljöer, individer och företag.

Näringslivsutveckling, bostadsbehov, infrastruktur, och lokalmiljö är nyckelfrågor för Sollentuna som jag vill driva.

Anders Pettersson

Namn: Anders Pettersson
Ålder: 47 år
Kommundel: Landsnora
Yrke sysselsättning: Egen företagare

Jag är engagerad i liberalismen, för jag tror på människan. För mig är det viktigt att politiken inte styr mer än nödvändigt då varje individ är kapabel att tänka själv. De frågor som jag brinner för skola, vård och förvaltningseffektivitet, där jag tror de största utmaningarna också ligger framgent. Vårt skolsystem håller på att haverera genom likformighet och kunskapsaversion – alla ska inte stöpas i samma form. Jag kommer driva frågor som att kunskapsskolan skall återupprättas, skolmiljöer (storlek etc) ska inte se lika ut för 6 åringar som för 19 åringar, självklart ska föräldrar få möjlighet att välja skola, men kommunen måste kunna ställa krav på alla utförare, sist men inte minst så måste målet vara att så många ska lära sig så mycket som möjligt!

Sjukvårdens effektivitet är bevittnat låg, och ändå görs det snudd på ingenting. Jag anser att landstingen ska försvinna och arbetet delas mellan stat och kommun. Vi måste få en primärvård som fungerar, den högspecialiserade vården är omvittnat bra. Men hur är det med den dagliga kontakten i vården? Jag tycker ett belysande exempel är jämförelsen med tandvård – där jag som patient kan se utvecklingen och enkelheten.

De ovanstående frågorna är alla förknippade med någon form av förvaltningseffektivitet, vilket jag anser är ett problem. Det går inte att göra fler saker och bara höja skatt och avgifter utan ett urval måste göras. Tanken på att det är pengar som är begränsande tror jag inte på, utan det är användningen av resurserna som är ineffektiv. Jag tror staten (Statlig, landsting, kommunal) måste bli mindre och tydligare och mer resultatdriven.

Privat så har jag sambo, två döttrar 16 och10, är intresserad av sport och matlagning, men framför allt en trevlig diskussion med goda vänner om samhället och dess utveckling.

Paulina Pyhäjärvi

Namn: Paulina Pyhäjärvi
Ålder: 39 år
Kommundel: Viby
Yrke/Sysselsättning: Gymnasielärare inom Viktor Rydbergs stiftelse och jag undervisar i ämnena svenska och svenska som andraspråk.

Jag är en glad och energisk person som brinner för samhällsfrågor. I mitt yrke är värdegrundsarbete en självklar del av vardagen och därför började jag även intressera mig för det politiska arbetet som till stora delar även det inkluderar värdegrundsarbete. Jag gillar att vara med och forma dagens ungdomar men även morgondagens samhälle. Jag är relativt ny inom politiken men älskar att få vara en del av Centerpartiets rörelse. I dag sitter jag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och älskar den utmaning det varit att bli insatt i de frågor som nämnden jobbar med. Jag strävar däremot att att få representera oss i utbildningsnämnden eftersom min kompetens är inom det området. Jag är även styrelseledamot i Klöverdam.

Utbildningsfrågor är mitt största intresse och det är inom den sektorn som jag helst och bäst driver politik. Utbildningsfrågor är inte bara mitt största intresse utan det är även inom det området jag har mest kunskap och erfarenhet. Förutom utbildningsfrågor brinner jag för jämställdhet och kvinnofrågor och kommer driva även dessa frågor utöver det skolpolitiska frågorna.

På fritiden umgås jag med min familj som består av fyra barn och en man samt vår fyrbenta vän. Vi älskar utomhusaktiviteter och husvagnscamping. Eftersom litteratur är en av mina stora intressen spenderas många timmar på fritiden till att läsa alltifrån prosa till sakprosa.

Jonas Riedel

Namn: Jonas Riedel
Ålder: 56 år
Kommundel: Viby
Yrke/Sysselsättning: Kommunalråd

Jag bor i Viby tillsammans med min fru och yngsta dottern. Sedan 2018 arbetar jag som kommunalråd för Centerpartiet. Innan det arbetade jag i 15 år som kommunikationschef för Djurgården Fotboll. Jag sitter även i kretsstyrelsen sedan 2015 där jag sedan ett antal år är ordförande.

På fritiden tycker jag om att vara i naturen, allra helst vid fritidshuset på Gotland. Sedan drygt tio år sitter jag i Sollentuna Fotbollsstyrelse där jag även varit ungdomsledare i många år, något som förenar ett stort fotbollsintresse och ett stort engagemang för barn och ungdomar.

Ett stort arbete under denna mandatperiod har varit att bygga upp partiets struktur i Sollentuna, att samordna arbetet för våra omkring 25 förtroendevalda och att få partiet att ta plats i kommunpolitiken. Får jag medlemmarnas förtroende att fortsätta som gruppledare ser jag fram emot att fortsätta det arbetet och att få Centerpartiet att ta ännu mer plats i kommunpolitiken. Jag brinner för klimat- och miljöfrågor och har som ordförande i klimatnämnden bland annat fått möjligheten att införa Agenda 2030 som ett ramverk för hela kommunens hållbarhetsarbete. Jag sätter socialliberala frågor högt på agendan, i Sollentuna ska det finnas möjligheter för alla kombinerat med ett starkt socialt skyddsnät samtidigt som individen ges frihet att bestämma över sitt eget liv. Men det finns många viktiga frågor, som att vända utvecklingen i våra socialt utsatta områden, att främja ett aktivt liv bland både barn och vuxna, att ge alla möjlighet till en bra utbildning och arbete och äldre en bra vård och omsorg. Jag ser fram emot att även kommande mandatperiod få driva på i dessa och många andra frågor och att få partiet att fortsätta växa.

Josefin Silverfur

Namn: Josefin Silverfur
Ålder: 45 år
Kommundel: Skälby
Yrke/Sysselsättning: Maskinleverantör

Född och uppvuxen i Sollentuna och sedan 20 år även företagare i ett familjedrivet företag i Norrviken. Jag är klarsynt realist som kan kombinera sinne för detaljer med helhetssyn. I grunden ingenjör och samhällsplanerare med inriktning på trafik, men arbetar till vardags med byggmaskiner. I snart 17 år har jag dessutom lagt merparten av min fritid på vad jag ser som min demokratiska värnplikt i Sollentunas kommunpolitik. Jag har bl.a. suttit i fullmäktige, kommunstyrelsen och i nämnder och utskott med fokus på samhällsplanering och byggande. Denna mandatperiod ville jag utmana mig själv genom att istället sadla om till mjukare frågor och jag sitter sedan 2019 i socialnämnden. Jag vill gärna fortsätta arbeta med de sociala frågorna och bidra till att utveckla detta enormt viktiga verksamhetsområde, som tyvärr allt för ofta kommer i skymundan. Jag vill också fokusera på de stora ekonomiska utmaningar Sollentuna står inför, att komma till rätta med dessa är en förutsättning för all framtida kommunal verksamhet.

Eva Wenker

Namn: Eva Wenker
Ålder: 58 år
Kommundel: Viby
Yrke/Sysselsättning: Förskollärare

Jag arbetar i kista och jag har arbetat med många olika saker som fritidshem och förskola men även med skolmatsrestauranger. Jag är intresserad av miljöfrågor och skolfrågor.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.