Ny Centerpolitk - Miljö och klimat

I en serie artiklar presenterar Sollentunacentern flera spännande beslut som togs av stämman i September. Som ett grönt parti med hållbarhet i fokus skapade miljö- och klimatdebatten ett stort engagemang. I fokus fanns bland annat Agenda 2030, klimatmål, matsvinn, fossila bränslen, och ladd-infrastruktur. 

Under partistämman togs beslut om stämmoprogrammet "Ansvar och resultat för klimat
och miljö." Här följer ett urval av partiets nya politik på klimat- och miljöområdet.

Agenda 2030

Partistämman beslutade att partiets miljö- och klimatarbetet ska utgå från Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling som togs fram av FNs generalförsamling 2015. Detta är något som Sollentunacenters gruppledare Jonas Riedel redan arbetar för lokalt som ordförande i kommunens klimatnämnd.

Skärpta klimatmål

Centerpartiet kommer verka för skärpta klimatmål både i Sverige och EU. Högre ambitioner krävs för att Sverige och EU ska vara ledande i den hållbara utvecklingen. Det långsiktiga målet bör vara att nå klimatneutralitet 2040. Mer kortsiktigt så vill vi bland annat införa ett system där de som skapar minusutsläpp, för att ta bort koldioxid ur atmosfären, belönas ekonomiskt.

Minskat matsvinn

Det höga matsvinnet är en miljöbov och ett problem för Sverige. Genom ny politik vill Centerpartiet minska matsvinnet. Ett förslag är en avgift på matavfall som slängs från större näringsverksamheter. Ett annat förslag är en obligatorisk klimatmärkning som på ett enkelt sätt visar produktens klimatavtryck.

Utfasning av fossila bränslen

Centerstämman bestämde att Sverige ska vara nettoproducent av förnybara drivmedel och världsledande i användning av dessa. Till 2030 ska transportsektorn ha fasat ut fossila drivmedel, med vissa undantag, och till 2040 ska flygtrafik ske fossilfritt. För att möjliggöra detta måste en kommission tillsättas omgående.

Större statligt ansvar för fossilfri infrastruktur

För att fossilfri infrastruktur så som ladd-stolpar ska byggas ut i tillräckligt hög takt måste staten ta ett större ansvar. Fossilfri laddning och tankning ska utvecklas i hela landet och då måste fler initiativ komma från staten.


Vill du läsa mer om klimat- och miljöbesluten från stämman? Läs protokollet i sin helhet här.