Avfallstaxa med miljöstyrning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera avfallstaxorna i Sollentuna Kommun. De nya taxorna är en återgång till självkostnadspris och har en stark miljöstyrning.

Idag behandlade kommunstyrelsen ett ärende om revidering av avfallstaxorna för Sollentuna kommun. Förslaget till kommunfullmäktige innebär en återställning av avgifterna till självkostnadspris efter en tillfällig sänkning som syftade till att reglera ett tidigare överskott. I samband med återgången införs en stor differentiering av avgifterna för sorterat och osorterat avfall, ett beslut som tidigare fattats i Klimatnämnden.

"Förändringarna som görs har en stark miljöstyrning för att öka sortering och återvinning av avfall. Det kommer att löna sig ekonomiskt att göra en miljöinsats för kommunen" säger Klimatnämndens ordförande Jonas Riedel (C).

Det slutgiltiga beslutet om revideringen tas i kommunfullmäktige den 21 november.