Ny Centerpolitik - Frihetsreformer för landsbygden

När centerstämmans fjärde kommittee gick av stapeln låg fokus på frihetsreformer för att förenkla vardagslivet i landsbygdskommuner. Bland annat beslutade stämman att reseavdraget bör reformeras, den polisiära närvaron bör öka på landsbygden och regelförenklingar för besöksnäringen bör införas.

Hela Sverige har varit med och byggt det land som idag är ett av världens mest välmående länder. Sveriges landsbygder har varit med och drivit utvecklingen, men idag växer sig klyftan mellan land och stad större. Centerpartiet verkar för att människor som väljer att bo på landsbygden ska ha samma förutsättningar som de som bor i städer.

Att tala om att Sverige har en landsbygd - det är fel. Statsnära jordbruksområden, småföretagartäta tillväxtkommuner, och inlandsbyar står alla inför unika utmaningar. Men en sak har de gemensamt, det behövs frihetsreformer för att ge deras kommuninvånare friheten att lyckas.

Här är några frihetsreformer som Centerstämman beslutade om:

Grön bilbonus och anpassat reseavdrag

Centerstämman beslutade om en utökad grön bilbonus för landsbygdsbor och en bilbytarpremie för att köpa en begagnad miljöbil. Dessutom vill Centerpartiet reformera reseavdraget så att det i högre grad baseras på avstånd.

Studieskulder

En stor del av debatten ägnades åt vilka förenklingar som kan genomföras för att fler ska flytta till landsbygdskommuner. Ett av besluten som stämman tog var att studieskulder ska avskrivas för den som flyttar till en landsbygdskommun.

Polisiär närvaro

Polisens och rättsväsendets närvaro måste bli starkare i hela landet. Centerpartiet vill tillsätta en trygghetsberedning som genom blocköverskridande överenskommelser underlättar för polisen och övriga rättsvårdande myndigheter att arbeta för att tryggheten i hela landet stärks.

Regelförenklingar inom besöksnäring och naturism

Om landsbygden ska växa och må bra är besöksnäringen en nödvändig del. Centerpartiet vill stärka naturturismen och besöksnäringar, exempelvis genom att underlätta säsongsanställningar och göra naturområden ännu mer tillgängliga. Både kravet på personalliggare och hotelltillståndet bör avvecklas.