Vi värnar om våra vatten!

Vår gruppledare Jonas Riedel är inte bara ordförande för kommunens klimatnämnd. Jonas brinner för vattenfrågor och är ordförande i både Oxunda vattensamverkan och Edsviken vattensamverkan. Jonas Riedel sitter även med i Norrvatten, Käppala och Norra Stockholmsåsens grundvattenråd.

Centerpartiet i Sollentunas gruppledare Jonas Ridel var med och startade upp klimatnämnden för precis ett år sedan. Han blev givetvis nämndens ordförande och jobbar dagligen med klimat- och miljö frågor som rör Sollentuna kommun. Förutom klimatnämnden är Jonas Ridel också ordförande i Oxunda vattensamverkan och Edsviken vattensamverkan och sitter även med i Norrvatten, Käppala och Norra Storstockholms grundvattenråd.

För att bättre förstå arbetet Jonas Riedels arbete med vattenfrågor så följer här en sammanfattning.

Oxsunda vattensamverkan
Oxunda vattensamverkan är ett samarbete mellan Sollentuna, Järfälla, Upplands Väsby, Sigtuna, Vallentuna och Täby. Samverkans syfte är att bidra till att Mälarens vatten även i framtiden kan användas som dricksvatten, bevara och förbättra ekologiskt mångfald, natur och kulturvärden, samt begränsa och förhindra mänsklig påverkan och förorening.

Edsviken vattensamverkan
Sollentuna samarbetar tillsammans med Danderyd, Järfälla, Solna, Sundbyberg och Stockholm för att förbättra vattenkvalitén i Edsviken. Arbetet innebär bland annat att bygga upp en gemensam kunskapsbas kring Edsvikens värden och åtgärdsbehov. Ett av de mest prioriterade områdena är rening av dagvatten.

Norrvatten
Norrvatten är ett kommunalförbund som består av fjorton medlemskommuner. Förbudet har som uppgift att förse medlemskommunerna med dricksvatten. Det är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent och producerar 1600 liter dricksvatten per sekund. Det är en vital del av norra Stockholms infrastruktur då 600 000 människor, flera stora sjukhus samt Arlanda flygplats är beroende av att Norrvatten garanterar ett hälsosamt dricksvatten.

Käppala
Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket som ligger på Lidingö. Förbundet arbetar aktivt med miljöfrågor och att hela processen ska vara hållbar. Bland annat produceras renat avloppsvatten, slam, biogas och värme av råvaran avloppsvatten.

Norra Stockholmsåsens grundvattenråd
Sollentuna bildade tillsammans med Upplands Väsby, Sigtuna, Solna och kommunalförbundet Norrvatten Norra Stockholmsåsens grundvattenråd. Syftet med grundvattenrådet är att skydda det viktiga grundvattnet i norra Stockholmsåsen. Grundvattenrådet verkar för kunskapsutbyte och gemensam utveckling för åsens bästa.