Lär känna Lars Kallander!

Lasse Kallander är ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen, därtill är han vår gruppledare i samhällsbyggnadsnämnden. Vad tycker Lasse är det bästa med att vara politiker i Sollentuna och vilket är hans bästa tips för en klimatsmart vardag?

Vad gör samhällsbyggnadsnämnden?
– Nämnden ansvarar för kommunens detaljplaner som är bindande regler över hur man till exempel kan bygga hus på mark inom kommunen. Vidare hanterar nämnden bland annat områdesbestämmelser, kartor, inlösen av mark och olika utredningar samt ersättningar till kommunen eller fastighetsägare.

Vilket beslut minns du lite extra från det senaste året?
– Första året i en för mig ny nämnd är alltid spännande. Jag kan inte välja ut något särskilt ärende.

Vad är det bästa med att vara politiker för Centerpartiet i Sollentuna?
– Efter att vi stått i en egen fristående opposition under förra mandatperioden är det för mig en njutning att vi nu är med och styr kommunen tillsammans med våra allianskolleger.
Inom Centerpartiet har vi också nära till varandra: från riksdagen ner till kommunal nivå.

Vad gör du när du inte är politiker i samhällsbyggnadsnämnden?
– Jag arbetar inom Svenska kyrkan med församlingens IT-verksamhet och är dessutom sekreterare i de flesta av församlingens beslutande organ (Kyrkorådet mm).
Fritiden ägnar jag åt släkt- och gårdsforskning på Fårö samt jagande sniglar i trädgården.

Vilket är ditt bästa tips för en klimatsmart vardag?
– Att man tänker sig för. Undviker att tvätta bilen hemma, tar bilen bara när man behöver och jag ser framemot att kunna källsortera på ”hemmaplan”. Jag har upplevt transporten till återvinningscontainrarna som veckans mest onödiga bilfärd.