Agenda 2030: Bekämpa klimatförändringarna

Sedan september har Sollentunas hållbarhetsarbete utgått ifrån Agenda 2030. Den nya policyn omfattar alla FN:s 17 hållbarhetsmål. Ett av de mål där kommunen har rådighet och ser att ett stort engagemang krävs är mål 13. Detta mål syftar till att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

– För att uppnå mål 13 krävs ett brett engagemang och ett stort arbete. Här är klimatnämndens samverkande roll central. Jag ser bland annat en förbättringspotential i hur kommunen arbetar mot ett mer hållbart byggande som tar hänsyn till naturresurser, grönytor och klimat, säger Jonas Riedel (C) ordförande i klimatnämnden.

Du kan också vara med och bidra till att vi ska uppfylla mål 13. Här får du några snabba tips:

  • Klimatkompensera ditt resande. Det kan du göra genom att stötta olika projekt runt om i världen som är bra för klimatet. På FN:s sida climateneutralnow.org kan du läsa mer.
  • Minska ditt flygande. Svenskarnas flygande har fördubblats sedan 1990-talet. Testa att ta tåget istället eller varför inte undersöka resmål i ditt närområde?
  • Spara elektricitet. Du kan spara mycket elektricitet genom att koppla dina prylar i ett grenuttag som du stänger av när du inte använder dem. Det är bra för jorden och för din ekonomi.
  • Låt dina kläder lufttorka. Spara energi genom att skippa torktumlare eller torkskåp.