Nya nämndledamöter för Sollentunacentern

Under senaste kommunfullmäktige valdes ledamöter och ersättare till nämnderna för 2021. Centerpartiet är representerade i samtliga nio nämnder och några förändringar har gjorts inför nästa år. Vi välkomnar Paulina Pyhäjärvi till sitt första uppdrag inom kommunpolitiken samt Anna Liljeqvist och Roger Yrjas till nya nämnduppdrag.

Varje år beslutas om sammansättningen av kommunens nio nämnders. Ordförande, ledamöter och ersättare väljs på nytt. Det finns representanter från Sollentunacentern i samtliga nio nämnder och de flesta sitter kvar på sina poster. Men tre platser får nya ansikten efter årsskiftet.

Paulina Pyhäjärvi valdes till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden där hon kommer att sitta tillsammans med Lars Kallander som är ordinarie ledamot. Detta är Paulinas första politiska uppdrag för Sollentunacentern.

Anna Liljeqvist tillsätts som ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. Anna var tidigare ersättare i både socialnämnden och i samhällsbyggnadsnämnden. Anna är också ledamot i Sollentunacenterns styrelse.

Roger Yrjas blir ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Roger var tidigare ledamot i miljö- och byggnadsnämnden men byter nämnd då det uppdraget inte går att förena med nya uppdrag inom hans ordinarie arbete. Likt Anna sitter Roger i styrelsen.

Vi ser fram emot ett nytt år av centerpolitik i kommunens alla nämnder.