Vi lyfter kyrkans positiva värden

Bernt Josephson, gruppledare för Centerpartiets nomineringsgrupp i Sollentuna församling, lyfter gärna fram några frågor i kyrkovalet 2021:

– Världen, Sverige och Sollentuna står inför stora utmaningar. Det är pågående klimatförändringar, flyktingkriser, miljoner människor som drabbas av krig, svält och förtryck. Den pågående pandemin visar hur sårbar vår omvärld är. Vi möts av växande våldstendenser, som kryper allt närmre in i vår vardag. Ovanpå allt detta råder en tilltagande ensamhet, med stor anonymitet och medmänniskor som inte har någon att luta sig mot när det känns tungt. Mitt i denna tillvaro finns Svenska kyrkan för att bidra till trygghet, ökad samhörighet och fördjupad tro.

– Kyrkan ska vara en trygg plats. Verksamheten ska ledsagas av solidaritet med dem som har det svårt. Både i Sverige och i andra länder. Församlingen ska bedriva ett socialt arbete med uppsökande och generös diakoni. Tillsammans motverkar vi utanförskap och ser till att hjälp och stöd når fram. Alla människors lika rätt och värde är en självklarhet. Givetvis tar vi avstånd från främlingsfientlighet.

– Det är viktigt att lyfta alla de positiva värden som kyrkan står för. Därför slår vi vakt
om Svenska kyrkans välutvecklade ungdoms–, musik– och körverksamhet och dess fantastiska kulturarv.

Tradition, tillit & framtidstro.