Sollentuna
Centerpartiet lokalt

Kommunala nämnder

Nedan följer en lista över våra förtroendevalda i kommunens nämnder

Kommunstyrelsen

Ledamot:

Jonas Riedel

Ersättare:

Lars Kallander

Klimatnämnden

Ledamöter:

Jonas Riedel (tillika ordförande)

Bernt Josephson

Ersättare:

Jörgen Nenzén

Josefin Silvefur

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Ledamot:

Robert Ahlqvist

Ersättare:

Diana Aftén

 

Kultur- och fritidsnämnden

Ledamot:

Elisabeth Dacey-Fondelius

Ersättare:

Elanor Kallander

Susan Silverberg

Miljö- och byggnadsnämnden

Ledamot:

Roger Yrjas

Ersättare:

Maj-Britt Lindholm

Eva Wenker

Natur- och tekniknämnden

Ledamot:

Bernt Josephson

Ersättare:

Maj-Britt Lindholm

Samhällsbyggnadsnämnden

Ledamot:

Lars Kallander

Ersättare:

Anna Liljeqvist

Socialnämnden

Ledamot:

Josefin Silverfur

Ersättare:

Margareta Cantell

Anna Liljeqvist

Utbildingsnämnden

Ledamot:

Oscar Berggren

Ersättare:

Anders Pettersson

Utbildningsnämndens förskoleberedning

Ledamot:

Oscar Berggren

Valnämnden

Ledamot:

Margareta Cantell

Vård- och omsorgsnämnden

Ledamot:

Amela de la Cruz

Ersättare:

Lena Freiholtz

Funktionshinderrådet

Ledamot:

Helene Henningsson

Kommunrevisor

Magnus Brixarve