för skolans bästa

En skola där varje barn får lyckas.

sol-has-bg sol-light-text

EN SKOLA DÄR VARJE BARN FÅR LYCKAS

Utbildning är grunden för vårt demokratiska samhälle. Det är i förskolan och skolan som vi ger våra barn
grunden för att kunna delta i samhället. Möjligheten till framtida jobb. Grundläggande värderingar om
mänskliga rättigheter. Nätverk genom kompisar. Relationer.

Därför ska vi se till att varje barn får lyckas i förskolan och i skolan. För att uppnå det behöver
förändringar ske i Solnas skolor. Vi i Centerpartiet har tagit fram ett program för det som vi anser behövs just i Solna. Fem saker ser vi som de viktigaste för att Solnas förskolor och skolor ska kunna nå målet om att tillhöra de bästa i Sverige.

Högre personaltäthet i förskolan. På så sätt ser vi inte bara barnen, utan kan också möta de behov som varje barn har för att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Skolverkets riktlinjer är målet, det vill säga 4-5 barn per pedagog, beroende på barnets ålder.

Riktmärke om 25 elever i genomsnitt i varje klass. I praktiken innebär det att vi vill höja skolpengen.

Resurser på rätt plats. Det innebär att förskolor och skolor som har fler barn och elever med större behov får mer resurser, exempelvis barn med NPF, barn som lever i utsatthet eller barn med språkutmaningar. Detta för att kunna göra skolan likvärdig på riktigt.

NPF-säkra stadens förskolor och skolor. Vi vill fortsätta det påbörjade arbetet i våra kommunala
förskolor och skolor med kompetensutbildning och bygga upp mindre undervisningsgrupper. Samverkan mellan kommunal och fristående aktörer. Det ska inte spela någon roll om det handlar om en kommunal eller en fristående förskola eller skola.

En fördjupad samverkan mellan skolan, polisen, socialtjänsten och föreningslivet. Utökad samverkan ger bättre möjligheter att tidigt fånga upp ungdomar som är på väg att hamna på glid.

För skolans bästa.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.