Kontakt

Gruppledare och kommunalråd

Magnus Persson

magnus.persson@solna.se

073-62 24 758

Kommunalråd och vice Gruppledare

Anna Lasses

 

073-938 61 21

Kretsordförande

Axel Östlund

Tel:

Politisk sekreterare

Anna Liljeqvist

anna.liljeqvist@centerpartiet.se

070-838 00 90