Mer cykling i Stockholmsregionen

Centerpartiet i Solna kampanjar för mer cykling!

Stockholmsregionen växer och vi behöver investera i olika transportslag. Både av miljöskäl och för att trängseln ökar. Studier visar att varje krona som satsas på cykling är lönsam.

Text