Fler bussar behövs

Centerpartiet har tidigare lyft bussens betydelse som det vanligaste trafikslaget när det gäller kollektivtrafik. Bussen utgör på många sätt grunden för ett fungerande trafiksystem. I en tid då staden växer och vi alla jobbar för minskad klimatpåverkan måste kollektivtrafiken fungera och utökas.

De norra delarna av Solna har och kommer fortsätta byggas ut med fler bostäder. Kollektivtrafiken måste hänga med i den utvecklingen. Alliansen i Solna har därför lagt ett nämndinitiativ i kommunstyrelsen om att utreda hur kollektivtrafiken till/från Järvastaden och Nya Ulriksdal kan förstärkas.

Läs hela nämndsinitiativet , 38.5 kB.

Centerpartiet i Solna lanserade i april ett förslag på hur man skulle kunna knyta ihop Solna bättre: förläng buss 113.

I dag finns det nästan inget vettigt sätt att ta sig mellan södra och norra Solna. Vill du ta dig mellan Ulriksdal, Järvastaden Arenastaden eller Ritorp och Huvudsta, krävs det minst ett byte, ibland två. Då är ändå Solna Sveriges till ytan tredje minsta kommun. Vi tycker att det är självklart att alla Solnabor på ett enkelt sätt ska kunna nyttja alla de aktiviteter och sevärdheter som erbjuds i Solna, utan att behöva ha bil. Därför vill vi förlänga buss 113 norrut mot Ulriksdal och Järvastaden.

Landstinget har i sin budget för 2018 lyft vikten av samverkan mellan landstinget och kommunerna när det gäller utveckling av kollektivtrafiken i bostads- och stadsutvecklingsområden. En samverkan vi ser fram emot, kollektivtrafiken måste planeras in redan från början.

För att fler ska välja kollektivtrafik behöver busslinjerna byggas ut och bli fler. Kom gärna med förlag på hur bussförbindelserna kan utvecklas i Solna!