Val 2018

Gruppbild kandidater valet 2018

Höstens val är ett värderingsval. Vi i Centerpartiet står tydligt upp för medmänsklighet, jämställdhet och tolerans. Vi blundar inte för problem utan fokuserar på att lösa dem.

Även i Solna är höstens val ett värderingsval. Långsiktighet och engagemang är de två ledord vi valt i denna valrörelse. Det är ord som för oss tydligt beskriver hur vi vill att Solna ska utvecklas.

Vi är inte det parti som kommer att lova mest. Vi gillar nämligen inte att strössla med tomma löften. Det är varken att vara tråkig eller visionslös, utan handlingskraftig och ansvarstagande. Om vi tar hand om det vi har, skapas också bättre förutsättningar för att kunna utvecklas framåt. En kommun ska varken slösa med skattepengar eller vara dumsnål.

Man skulle mycket väl kunna kalla en hel del av det vi tycker för vanligt bondförnuft. Vi kallar det närodlad politik och vi tror att Solna behöver mer av det.

Vi är beredda att kavla upp ärmarna och jobba. Vill du vara med oss på vägen framåt?

Långsiktighet för Solna framåt

För oss är långsiktighet en grundinställning: att ta hand om det vi redan har och planera för framtiden.

  • Fastighetsunderhåll. Stadens skolor, förskolor och äldreboenden börjar uppnå den ålder då de behöver välbehövlig kärlek. Därför är det viktigt med långsiktigt, hållbart och aktivt underhåll.
  • Skolutvecklingsplan. Vi vill att staden tar ett helhetsgrepp över den framtida utvecklingen av både nya och befintliga skolor och förskolor. Målet är god kvalitet och mindre barngrupper.
  • Miljö. Vi ser som en självklarhet att Solna ska stärka sitt miljöarbete. Arbetet med vattenfrågor ska fortsätta och förstärkas. Vi vill också att staden ska anta målet att senast 2045 vara klimatneutral.
  • Mat. Vi anser att mat ska vara hållbar, sund och säker, oavsett om den serveras i skolan, hemma eller på äldreboendet. Vi behöver också minska matsvinnet. Därför vill vi ha en matpolicy för hela Solna.

Engagemang för Solna framåt

Engagemang kan se olika ut. Det kanhandla om att driva ett företag, ordna en lokal festival, vara aktiv i en idrottsförening eller kämpa för sina barns skola.

  • Delaktighet. Beslut ska fattas så nära de människor som berörs som möjligt och det ska vara lätt att få information och kunna påverka. Vibehöver nya och bättre former för medborgardelaktighet.
  • Medmänsklighet. Solna är och ska vara en öppen stad. Därför ska vi fortsätta att ta ansvar för flyktigmottagandet och arbeta för att våra nya medborgare blir delaktiga i vårt samhälle.
  • Stöd till eget arbete. Att arbeta är nyckeln till delaktighet. Solnamodellen som hjälp till jobb har varit framgångsrik. Vi vill jobba aktivt med och utöka Solnamodellen.
  • Jämställdhet. Våld i nära relationer och hedersnormer är en verklighet för många. Vi vill att alla som arbetar med barn och unga i Solna ska utbildas i dessa frågor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.