Giftfri vardag

Varje dag utsätts vi för olika ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön. Särskilt utsatta är våra barn vars kroppar lättare påverkas. Det handlar om vilket schampo vi väljer, vilka kläder vi har och barnens leksaker. Som kommun har Solna ansvaret för den miljö som möter våra barn i förskolor och skolor. Arbetet med att sortera ut gifter och farliga kemikalier pågår och behöver fortsätta. Vi behöver också informera och se till att det är enkelt för våra medborgare att agera giftfritt.

Solnas geografiska placering gör att det finns gott om förorenad mark. Det är spår från industrier och det faktum att kommunen historiskt i vissa delar använts som en soptipp. När vi bygger nytt passar vi på att sanera marken, men även annan mark behöver saneras. Centerpartiet vill därför arbeta mer aktivt med att ta fram en plan för marksanering.

Centerpartiets främsta prioriteringar

  • Fortsätta arbetet med en kemikaliesmart förskola och skola
  • Informera och engagera medborgare om smarta sätt att agera giftfritt
  • Ta fram en plan för att sanera mark

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.