Hållbara transporter

Av klimatutsläppen som sker inom Solna kommuns gränser, är 88 procent relaterade till transporter. Att förändra transportsektorn är alltså den viktigaste delen i visionen att göra Solna till en klimatneutral kommun. En stor del av utsläppen sker på våra statliga vägar, och vi är därför beroende av nationell politik.

Både det nationella och regionala målet är klimatneutralitet senast år 2045. Centerpartiets mål är att även Solna senast år 2045 ska kunna kalla sig klimatneutralt. Självklart ska kommunens egna transporter vara hållbara. Det vi i Solna lokalt kan göra är dels att uppmuntra och jobba för mer hållbara transportsätt, dels att ställa om befintliga transportsätt. Vi måste fortsätta jobba för utbyggd kollektivtrafik, genomföra cykelplanen och öka utbyggnaden av laddstolpar så att man kan byta sin bil mot en elektrisk.

Ett exempel på insats för fler laddstolpar är kampanjen FixaLaddplats som riktade sig mot bostadsrättsföreningar och andra privata garageägare. På nationell nivå vi vill verka för att E4 ska byggas om till elväg. Detta hjälper också i transportomställningen i övrigt. Kollektivtrafik, cykel och andra hållbara transportsätt minskar också buller, partikelutsläpp, kväveoxid och trängselproblem.

När det gäller kommunen egna transporter behöver vi vara noga med att så långt det går ställa krav i avtal och upphandlingar.

Centerpartiets främsta prioriteringar

  • Solna stad ska vara klimatneutralt som geografiskt område senast år 2045
  • Kommunens egna transporter ska vara hållbara och fossilfria
  • Uppmuntra och jobba för mer hållbara transporter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.