Idrott för alla

Rörelse och idrott är bra för både hälsa och välmående. Att vara aktiv i en idrottsförening innebär även att få lära om samarbete och ledarskap. En jämställd och jämlik idrott handlar om allas möjlighet och lust att delta. Att tjejer och killar har god tillgång till bra träningstider, att alla oavsett identitet eller bakgrund möts på ett öppet och välkomnande sätt och får möjlighet att bidra till laget eller klubben. En förutsättning för detta är ett gott ledarskap där medmänsklighet är ett ledord. Att de ledare som ger av sin tid också får redskap för att möta barn och unga på ett bra sätt.

Även placering av idrottsplatser och utformning av omklädningsrum påverkar människors känsla av trygghet, vilket är viktigt både ur barn- och jämställdhetsperspektiv.

Centerpartiets främsta prioriteringar

  • Arbeta för en jämställd och jämlik idrott för alla
  • Stödja satsningar på ett hållbart ledarskap

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.