Rent, snyggt och tryggt

Bild

Ingress

För oss är det viktigt att Solna är en stad som tar hand om sin stadsmiljö. Gator och torg ger ett första intryck både till oss som bor här och det ökande antalet besökare. Därför är det viktigt att gator, torg och andra offentliga ytor är rena, välskötta och trygga. Vi vill därför fortsätta satsningen på bland annat papperskorgar, klottersanering och höjd ambitionsnivå för skötsel av stadsmiljön. Den gångna mandatperioden har exempelvis snöröjningen förbättrats med fokus på gående och cyklister. En självklar del i det arbetet har varit utökat fokus på avtalsuppföljning.

För oss är det en självklarhet att motverka nedskräpning och sopdumpning. Det är ett utmanande arbete där vi jobbar aktivt bland annat via stadens medlemskap i Håll Sverige rent. Vi vill fortsätta den utökning av antalet papperskorgar som påbörjats, inklusive smarta papperskorgar och askkoppar, och ytterligare öka möjligheterna att sortera skräpet redan på plats i välbesökta parkområden.

I stadsmiljön kan mycket göras för att öka tryggheten. Genom att rusta upp gångtunnlar och göra dem ljusare, förbättra belysningen och sköta beskärning av buskar och annat underhåll av kringliggande ytor stärks den upplevda tryggheten. Byte av belysning till modern LED-belysning minskar dessutom energianvändningen. Framöver ser vi ökad användning av närvarostyrning som en möjlighet att både ytterligare minska energibehovet, öka tryggheten och dessutom minska ljusföroreningarna. Grannstödsbilen som precis håller på att starta, efter initiativ av stadens pensionärsorganisationer genom Äldreforum, fungerar som en mobil bas för brottsförebyggande arbete liknande grannsamverkan.

En viktig del i arbetet med att sköta vår stadsmiljö är att göra det lätt att uppmärksamma staden på sådant som är trasigt. Idag finns möjlighet att själv göra felanmälan endast via ett webbformulär. Om det vore möjligt att göra felanmälningar i appar för smarta telefoner, vore det enklare att skicka in felanmälningar.

För att få en bra stadsmiljö är det viktigt att de arbeten som sker i staden är väl samordnade. Det gäller både när utomstående parter behöver tillträde till allmän plats, exempelvis ledningsägare som Vattenfall, Norrenergi, Solna Vatten med fler. När de gräver i gatan ges en möjlighet att samordna med andra planerade åtgärder. Verktyget Ledningskollen är ett exempel på detta, men vi vill också se proaktivt arbete. Behovet av god uppföljning gäller också stadens egna entreprenörer. God leverantörsstyrning och avtalsuppföljning är en självklarhet.

Slutligen vill vi jobba aktivt med att göra stadens gator och torg mer levande. Fickparker, food trucks, gårdsmarknader och torghandel är exempel på sådant som går i denna riktning. Att göra Centralvägen bilfri, i vart fall under sommartid, skulle också vara ett steg i denna riktning.

Centerpartiets främsta prioriteringar

  • Motverka nedskräpning och dumpning av sopor
  • Sätta upp fler papperskorgar i stadsmiljön, inklusive sorteringsmöjlighet, askkoppar och smarta papperskorgar
  • Försköna allmänna platser med blommor, träd och utsmyckning
  • Fortsätta trygghetssatsningar på gångtunnlar och andra platser som upplevs som otrygga
  • Stötta uppstartandet av grannstödsbilen
  • Skapa möjlighet att skicka in felanmälningar för stadsmiljön via app i mobil
  • Förbättra samordningen av trafikstörande ledningsarbeten
  • Ställa tydliga krav och följa upp våra entreprenörer som arbetar med vår stadsmiljö

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.