Upphandling och avtalsuppföljning

En stor del av Solnas verksamhet sker på entreprenad. För oss centerpartister är det självklart att de som arbetar på uppdrag av staden är en del av stadens verksamhet. Det är naturligt för en kommun att lägga ut en del jobb på externa företag, oavsett om det är en friskola eller ett byggbolag.

När vi uttryckligen upphandlar är det mycket viktigt att stadens tjänstemän och politiker gör ett bra upphandlingsarbete. Det ska vara genomtänkta krav, med bland annat miljö, livscykelperspektiv och kostnadseffektivitet i fokus. Upphandlingarna ska utformas på ett sätt som underlättar för små företag att delta, exempelvis genom uppdelning. Kraven ska vara tydligt uppföljningsbara. En aktiv och ambitiös avtalsuppföljning från stadens sida är för oss självklart och en viktig del av upphandlingen som ofta glöms bort.

Centerpartiets främsta prioriteringar

  • Genomtänkta kvalitetskrav i upphandlingar
  • Möjliggöra för små företag att delta i stadens upphandlingar
  • Fortsatt fokus på god avtalsuppföljning, utvärdering och avtalsstyrning

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.