Distriktsstämma 2019

Bild

Distriktstämma. 30 mars 2019

Plats:
Konferenscenter 7A (Läkarhuset)
Norrtullsgatan 6
113 26 Stockholm

Schema för dagen:

09:30 Öppnar lokalen
Kaffe och anmälan
10:00 Respektive stämma öppnar


Förslag till dagordning

1) Distriktsstämman öppnas
2) Val av mötesfunktionärer
a) Mötesordföranden
b) Sekreterare
c) Protokolljusterare
d) Rösträknare
3) Godkännande av kallelse
4) Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
5) Fastställande av föredragningslista
6) Stämmoordning
7) Distriktsstyrelsens berättelse över 2018 års verksamhet och ekonomi
8) Revisorernas berättelse
9) Fastställande av balans- och resultaträkning
10) Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
11) Ersättningsfrågor (arvoden och reseersättning)

Start: 10:30
12) Behandling av motioner

12:30 Lunch - Panelsamtal med EP kandidater
13:45 Återsamling

14) Beslut om antal ledamöter i distriktsstyrelse
15) Val av distriktsordförande
16) Val av vice distriktsordförande
A, Vice ordf
B, 2:e vice ordf
16) Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen
18) Val av ombud samt ersättare i förtroenderådet
19) Val av ombud samt ersättare till partistämman
20) Val av revisorer tillika granskare av partistöd samt revisorsersättare
21) Val av valberedning
22) Fastställande av antalet ombud vid kommande distriktsstämma
23) Rapporter
24) Vid stämman väckta frågor
25) Distriktsstämman avslutas


16:00 Årets medlemsvärvarkrets, Knut nilsson, Guldnålar

18:00 Mingel och ölbiljetter - Fredrick pratar EP kampanj

Handlingar till stämman:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Foredragningslista_Distriktsstamma_2019.docx 165.5 kB 2019-03-18 11.56
Verksamhetsberattelse 2019.docx 1.7 MB 2019-03-15 13.17
Forenklat bokslut C LAN 2018.pdf 464.4 kB 2019-03-15 13.16
Revisionrapport.pdf 50.8 kB 2019-03-13 10.09
Stammoordning 2019.docx 37.7 kB 2019-03-15 13.09
Skulder & Fordringar 2018 C LÄN.pdf 432.4 kB 2019-03-14 11.02
Slutprotokoll VB 20190306.docx 19.5 kB 2019-03-18 15.22
Protokoll C Stockholms län Distr. stämma.v2_encrypted_.pdf 1.3 MB 2020-10-06 11.57

 

 

Motioner indelat i områden (exkluderat distritsmotioner som ni ser i att-sats listan):

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Yrkanden.xlsx 17.6 kB 2019-03-29 13.27
Att-sats motioner-3-1.xlsx 99.3 kB 2019-03-28 09.43
Formel for motionsbehandling_Partistamman 2019.pdf 62.7 kB 2019-03-15 13.13
DS1,Klassa el-armcykel som hjalpmedel.docx 14 kB 2019-03-15 13.12
DS2,Pendeltagen maste fungera.docx 14.9 kB 2019-03-15 13.12
DS3,Roslagsbana1.docx 13.4 kB 2019-03-14 15.21
DS4,roslagsbanan2.docx 13.3 kB 2019-03-14 15.21
DS5,Oka valdeltagandet i medlemsomröstningen.docx 14.9 kB 2019-03-15 13.11
DS6,Avskaffa Skip stop i pendeltagstrafiken i hela lanet.docx 14.5 kB 2019-03-15 13.10
DS7 - Om samarbete gallande grundskolorna i var region.docx 17.9 kB 2019-03-15 13.11
Bostad.pdf 189.6 kB 2019-03-14 15.21
Ekonomi Finans.pdf 156 kB 2019-03-14 15.21
Forsvar utrikespolitik.pdf 149.2 kB 2019-03-15 13.13
Infrastruktur trtafik IT.pdf 180.1 kB 2019-03-14 15.21
Jobb Foretag.pdf 115.9 kB 2019-03-15 13.14
Jamstalldhet.pdf 162.6 kB 2019-03-15 13.14
Konstitution.pdf 126.2 kB 2019-03-14 15.21
Kultur.pdf 101.5 kB 2019-03-14 15.21
Lag och ordning.pdf 151.8 kB 2019-03-14 15.21
Landsbygd.pdf 129.4 kB 2019-03-14 15.21
Migration integration.pdf 115.4 kB 2019-03-14 15.21
Miljo klimat.pdf 250.9 kB 2019-03-15 13.14
Skola Utbildning.pdf 174.3 kB 2019-03-14 15.21
Socialforsakring.pdf 118.8 kB 2019-03-15 13.15
Stadgar Organisation.pdf 160.7 kB 2019-03-14 15.21
Valfard sjukvard.pdf 236.2 kB 2019-03-15 13.15
Ovrigt.pdf 165.3 kB 2019-03-25 17.57

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.