Distriktsstämman 2017

Bild

För att inte överbelasta alla e-post så finns nedan all dokumentation inför stämman

 

25 mars är det distriktsstämma.

Vi kommer i år hålla till i Folkets hus i Hallunda. Stämman kommer dels behandla året som gått i distriktet men även ta upp frågor inför valet som nomineringsprocess och viktig information inför året som kommer.

Plats: Folkets hus i Hallunda

Borgvägen 1

145 01 Norsborg

 

När: 2017-03-25 börjar kl 09:00 med stämmoskola

Vi kommer ta betalt för lunch och mat under dagen med 100 sek/person, detta debiteras var krets som ni deltar från. Ingen betalning på plats!

 

Vid eventuella frågor, kontakta: stockholmslan@centerpartiet.se

Anmälan! (tryck på anmälan)

09:00 Stämmoskola

09:30 - Stämman öppnas­­

- Val av mötesfunktionärer

- Val av justeringspersoner tillika rösträknare

- Godkännande av kallelsen

- Fastställande av röstlängd

- Fastställande av stämmoordning

- Fastställande av föredragningslista

09:40 Kommitébehandling av motioner

  • Indelade i fyra kommittéer, alla har fått sin indelning innan stämman

Kaffe under kommittebehandling

11:40 Stämman återupptas

- Styrelsen berättelse av gågna årets verksamhet och ekonomi Michaela och Tage

- Revisorernas berättelse

- Fastställande av balans- och resultaträkning

- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11:50 - Utdelning av guldnålar

- Utdelning av Knut Nilsson-stipendiet

- Inbjuden talare: Magnus Demervall

- Stockholmregionens möjligheter -

12:50 Lunch

13:30 Stämmoförhandlingarna återupptas

- Beslut om antal ledamöter i DS

- Val av ordförande samt vice ordförande

- Val av övriga ledamöter

- Val av två revisorer samt ersättare

- Val av ledamöter samt ersättare till Centerpartiets förtroenderåd

- Val av ombud samt ersättare att rep. Distriktet vid Partistämman

- Val av valberedning

- Beslut om nomineringsprocess

- Val av nomineringskommité

- fastställande av antal ombud på kommande distriktstämma

- Beslut om process för antagande av regional valplattform

Fika och bensträckare

15:30 - Behandling av inkomna motioner

17:30 - Rapporter, Söndagscentern, Bygdegårdarna, CUF, SV osv.

- Redovisning av inkomna medlemsintiativ

- Vid stämman väckta frågor

- avtackningar

18:00 -Stämman avslutas

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.