Vilken krets kommer du från? * (obligatorisk)
Inom Centerpartiet har vi tre olika nivåer. Krets, distrikt och nationellt/riks. Krets kan likställas med kommun, distrikt med län/region och riks med den nationella nivån.
Vilken krets kommer du från?
Upplever du att du dina åsikter tas upp internt? * (obligatorisk)
När du deltar på medlemsmöten eller har frågor alternativt tankar som du delger till organisationen, upplever du att dina åsikter tas i beaktande?
Upplever du att du dina åsikter tas upp internt?Om du klickade i övrigt, vänligen förklara.
Hur många möten i halvåret upplever du att du blir inbjuden till i kretsen? * (obligatorisk)
Hur många möten bjuder din krets till per halvår. Dvs din lokala organisation.
Hur många möten i halvåret upplever du att du blir inbjuden till i kretsen?


Upplever du lyhördhet på kretsens möten för medlemmarnas tankar och idéer? * (obligatorisk)
Om du deltagit på något möte i kretsen, upplever du att din eller andra medlemmars åsikter tas i beaktande?
Upplever du lyhördhet på kretsens möten för medlemmarnas tankar och idéer?
Vill du delge oss dina reflektioner eller tankar?
Blir du inbjuden till kretsens gruppmöten?
Gruppmöten är de möten som alla ledamöter (personer som sitter i styrelser eller nämnder åt partiet) för att diskutera handlingar och ärenden som händer i kommunens officiella sammanträden. Som exempel brukar man prata om kommunstyrelse agenda för månaden i vissa kretsar.
Blir du inbjuden till kretsens gruppmöten?
Skriv gärna om du har några reflektioner.
Sitter du i något politiskt organ i din kommun eller krets (nämnd, styrelse, avdelning eller råd som utses av Centerpartiet)? * (obligatorisk)
Har du ett officiellt uppdrag i din kommun eller krets? Dvs sitter du med i en styrelse, nämnd eller annat kommunalt organ eller internpolitiskt (dvs avdelning eller kretsstyrelse inom partiet)?
Sitter du i något politiskt organ i din kommun eller krets (nämnd, styrelse, avdelning eller råd som utses av Centerpartiet)?
Upplever du att kretsen utvecklar sin politik under mellanvalsperioden? * (obligatorisk)
Mellanvalsperioden är de år som inte val bedrivs aktivt. Upplever du att kretsen aktivt jobbar med att utveckla sin politik under dessa år?
Upplever du att kretsen utvecklar sin politik under mellanvalsperioden?
Skriv gärna dina tankar
Upplever du att du som medlem är delaktig i kretsens politikutveckling? * (obligatorisk)
Får du delta i kretsens politikutveckling om du så önskar?
Upplever du att du som medlem är delaktig i kretsens politikutveckling?Beskriv gärna dina tankar och upplevelse.
I vilken utsträckning får du information om vad som händer i kommunpolitiken av dina politiska företrädare? * (obligatorisk)
I vilken utsträckning får du information om vad som händer i kommunpolitiken av dina politiska företrädare?


Berätta gärna mer
Upplever du att du är delaktig i utvecklandet av distriktets politik? * (obligatorisk)
Distriktet har hand om politiken som ska föras i val i regionen (fd landstinget). Vi driver idag något som kallas för Stockholmskonferensen för att utveckla denna.
Upplever du att du är delaktig i utvecklandet av distriktets politik?Skriv gärna kommentarer.
Vet du vad Stockholmskonferensen är? * (obligatorisk)
Vet du vad Stockholmskonferensen är?


Har du varit delaktig i materialet som kommit från Stockholmskonferensen tidigare? * (obligatorisk)
Har du varit delaktig i materialet som kommit från Stockholmskonferensen tidigare?
Berätta gärna mer
Upplever du att din krets har erbjudit medlemsmöten för att delge politik samt få en gemensamhet bland medlemmarna? * (obligatorisk)
Medlemsmöten är möten som kretsen bjuder in till med teman eller enbart sociala träffar.
Upplever du att din krets har erbjudit medlemsmöten för att delge politik samt få en gemensamhet bland medlemmarna?
Berätta gärna om dina tankar

Vill du ta hand om möten, vara ledamot i en nämnd eller på annat sätt engagera dig?

Enkät om interndemokrati

I ett steg att bli mer transperenta vill distriktsstyrelsens få information av medlemmarna om hur interndemokratin uppfattas.

Gruppledare samt kretsordförande har fått möjlighet att svara på ett antal frågor om hur man uppfattar den interndemokratiska processen. Nu vill vi ge er medlemmar samma möjlighet för att få en så bra översyn som möjligt innan styrelsen kan arbeta vidare med det viktiga interndemokratiska arbetet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.