Enkät till ds ledamöter

Bild

För att få ett bättre grepp på vad alla ledamöter i DS helst arbetar med så har vi tagit fram en liten enkät för er att besvara.


Föredrar du en blandning av digitala och fysiska möten alternativt enbart fysiska? * (obligatorisk)
Under pandemin kommer vi prioritera att ha distansmöten. Men förhoppningen är att vi kommer till ett "normalt" läge igen. Hur önskar ni att våra mötesformer är?
Föredrar du en blandning av digitala och fysiska möten alternativt enbart fysiska?

Har du några tankar så skriv gärna dessa här
Har du möjlighet till mer uppsökande verksamhet hos kretsar? * (obligatorisk)
Tidigare år har det funnits önskan om att DS ledamöter gör mer uppsökande verksamhet. Bjuder in sig på kretsmöten och är kontaktperson.
Har du möjlighet till mer uppsökande verksamhet hos kretsar?
Beskriv gärna vad för slags möjligheter du har att kontakta och träffa kretsar.

Verksamhetsplanen ses nedan. Berätta gärna vad du vill se mer av i distriktets verksamhet.
Vågar du alltid låta dina åsikter höras på DS möten? * (obligatorisk)
Upplever du att distriktsstyrelsen har högt i tak och att allas åsikter tas tillvara?
Vågar du alltid låta dina åsikter höras på DS möten?
Utveckla dina svar för att det ska bli lättare att få förståelse.
Är du villig att vara drivande i egna projekt och månatligen avrapportera till distriktsstyrelsen? * (obligatorisk)
Känner du att du har tid och vilja att själv eller tillsammans med en annan ledamot ansvara för projekt, utbildningar eller en arbetsgrupp i styrelsen?
Är du villig att vara drivande i egna projekt och månatligen avrapportera till distriktsstyrelsen?
Förklara gärna hur du tänker med ditt svar.
Kan du tänka dig skriva debattartikel för distriktet?  * (obligatorisk)
I ett steg att få större synlighet skulle det vara bra om några i distriktsstyrelsen tog på sig att skriva artiklar till debattare.
Kan du tänka dig skriva debattartikel för distriktet?
Beskriv gärna dina tankar
Är du intresserad av att moderera ett digitalt seminarie med inbjudna gäster. * (obligatorisk)
Ett event där man bjuder in medlemmarna till att lyssna och få ställa sina frågor på ett ämne.
Är du intresserad av att moderera ett digitalt seminarie med inbjudna gäster.
Förklara gärna hur du tänker.
Vilka delar intresserar dig mest av distriktets valda prioriterade områden * (obligatorisk)
Välj ett eller flera områden som ligger dig närmast om hjärtat.
Vilka delar intresserar dig mest av distriktets valda prioriterade områden


Vill du att något läggs till

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.