Stockholms län
Centerpartiet lokalt

Johan Krogh

Personbild


Politisk sekreterare: Trafik

Tel: 070-737 41 69
Skicka ett e-post till Johan.

Jag har ansvar för att bevaka våra frågor och stödja våra politiker som sitter i Trafiknämnden, Beredningen för utbyggd tunnelbana, Sjötrafikberedningen, Trafikplaneberedningen samt Färdtjänstberedningen.