Hur kan Centerpartiet jobba för att dels ta ansvar i denna svåra situation men även undvika bli uppätna i negativa opinionsmätningar av regeringspartiernas mediautspel?

Centerpartiet behöver fokusera på de frågor som är viktiga för att små och medelstora företag ska kunna överleva krisen. Därtill att vi är aktiva och vad gäller frågor som berör minskad arbetslöshet i stort.

Det senare gäller främst bland unga och nyanlända som redan innan krisen stod långt ifrån arbetsmarknaden. Även andra sociala frågor bör prioriteras, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Centerpartiet har som vanligt tagit ansvar i svåra tider. Hittills har opinionssiffrorna visat att socialdemokraterna och statsministern har gynnats vad gäller åtgärder som framförallt Centerpartiet drivit i förhandlingarna med regeringen. Anders W Johnsson och Emil Källström har bl.a. gjort stora insatser i förhandlingarna vid framtagande av t.ex företagarpaketen. Vi behöver bli bättre på att ta credit för de insatser som vi har drivit fram i samarbete med regeringen. Det är ju tack vare centern som det har blivit så bra krispaket!

Jag tror även att det är viktigt att blicka framåt och redan nu utröna den omställning som behöver göras efter krisen. Självförsörjningsgraden i Sverige vad gäller bl.a. mat är idag låg. Vi är alltså till stor del beroende av import vilket gör oss sårbara. Det är även viktigt att vi förstärker de gröna näringarna för att säkerställa klimatomställningen.

Slutligen så behöver vi även våga ta debatten om hur EU samarbetet fungerat under krisen och åtgärda de brister dom uppmärksammats, Aphram Melki - Partistyrelsen.

Relaterade nyheter