Uppemot varannan transport går tom – landstinget vill få bort onödig lasttrafik

Uppemot varannan lastbil vi ser på vägarna är tom. Detta är ett stort problem för Stockholmsregionen, då det leder till onödig trafik, onödiga utsläpp, onödigt buller och skapar en rädsla för att cykla invid de stora vägarna. För att få bort den den onödiga lasttrafiken ska landstinget nu, på Centerpartiet och alliansens initiativ, ta fram en regional godsstrategi.

Enligt statistik från Trafikanalys går 25 procent av lastbilstransporterna ”utan last” och varannan returtransport är tom. Enligt uppgifter från åkerinäringen i olika projekt som gäller tunga transporter av jord och berg går varannan transport tom och så gott som varje returtransport är tom. Uppemot varannan lastbil vi ser på vägarna är alltså tom.

För att öka framkomligheten och resurseffektiviteten i transportsystemet kommer landstinget ta fram en regional godsstrategi, med fokus på samlastning.

- Många är livrädda för lastbilar, föräldrar vågar inte låta barn cykla av rädsla för lastbilar och omkring 100 människor om året dör i Sverige i olyckor med tunga fordon. Men det ska gå att minska antalet transporter rejält om man samordnar det så långt som möjligt, säger miljö- och regionplaneringslandstingsrådet säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd.

- Även om vi bara skulle lyckas minska lastbilsrörelserna med några procent så är det positivt för miljön och trängseln. De onödiga lasttransporterna är det osynliga stadsplaneringsproblemet i regionen. Kan vi förbättra luftkvaliteten och minska bullret så kan vi göra det enklare att bygga bostäder, säger Gustav Hemming (C).