Fälldin (C): Allvarlig personalsituation på akutsjukhusen, men mindre valfrihet är inte lösningen

Karin Fälldin

Under julhelgen har man kunnat läsa om långa köer på akutsjukhusen och överbeläggningar på andra avdelningar, där mycket har härletts till sjuksköterskebrist och tuffa arbetsvillkor. Centerpartiets gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden Karin Fälldin menar att det är viktigt att landstinget förbättrar arbetsmiljön i akutvården, men att mindre valfrihet på arbetsgivare inte är lösningen.

En av orsakerna till att akutsjukvården har problem att locka till sig och behålla sjuksköterskor är att det idag finns en större konkurrens om arbetskraften och fler arbetsgivare för utbildade sjuksköterskor att välja på. Centerpartiet menar att det faktum att det finns en mångfald bland arbetsgivare är i grunden en bra utveckling och inget som ska hämmas. Utmaningen blir för landstinget att hänga med och erbjuda en arbetsplats som kan konkurrera, inte försämra möjligheten att byta jobb hos andra arbetsgivare, som ibland verkar vara oppositionens universallösning.

Karin Fälldin (C) tar personalens oror på allvar och trycker på att politiker måste vara aktiva och lyssna på personalen men det är också viktigt att cheferna på länets sjukhus har mandat att ta beslut som förbättrar arbetsmiljön.

- Landstinget bygger ut alla akutmottagningar, exempelvis är akuten på S:t Göran redan klar, men det är viktigt att patienter uppsöker rätt vårdinstans och inte belastar akutmottagningar i onödan. På sikt måste lönerna upp för att fler ska vilja jobba på akutsjukhus och vi politiker måste även lyssna på personalen, men viktigast för arbetsmiljön är att cheferna på sjukhusen är lyhörda och har mandat att besluta om personalfrågor, säger Karin Fälldin (C).

– Den ökade valfrihet som vi i Centerpartiet och alliansen har skapat inom vården är en viktig reform för både patienter och de som arbetar inom vården. Men det är tydligt att landstinget måste bli attraktivare som arbetsgivare, säger Karin Fälldin (C).

Centerpartiet i Stockholms läns landsting anser att lönerna för dem som arbetar i akutsjukvården bättre ska representera den arbetsinsats som görs och måste på sikt höjas. Däremot ät bristen på exempelvis specialistsjuksköterskor och stängda vårdplatser tyvärr inget som är unikt för Stockholms län, utan ett problem i hela landet, därför krävs att insatser också görs på nationell nivå och där har regeringen inte tagit sitt ansvar.