Hagalund får tunnelbana

Solna stad och Stockholms läns landsting har idag kommit överens om utbyggnad av en ny station i Hagalund på tunnelbanans gula linje. Den nya tunnelbanestationen byggs med två uppgångar – en placeras i Hagalunds arbetsplatsområde och en längs Solnavägen och möjliggör tusentals nya bostäder.

Tunnelbanestationen byggs mellan stationerna Arenastaden och Hagastaden och ska ske samtidigt som utbyggnaden av Gula linjen och beräknas kosta 1,2 miljarder kronor. Utbyggnaden av den nya tunnelbanestationen bedöms kunna påbörjas omkring 2018 och trafikstart ske omkring 2024.

Avtalet möjliggörs av att Solna stad finansierar den nya stationen med 850 miljoner kronor och Stockholms läns landsting 350 miljoner kronor. Stockholms läns landsting åtar sig att ansvara för trafikering, drift och underhåll av den nya stationen.

- Med beslutet hoppas vi bidra till att lösa två av Stockholmsregionens utmaningar, bostadsbyggande och trängsel i trafiken. Nu när Stockholm växer snabbast i Europa så behöver vi mer tunnelbana om vi ska lyckas utveckla hållbart, säger Gustav Hemming (C), regionplaneringslandstingsråd