Nu börjar Stockholms regionala klimattoppmöte

Idag, fredag, inleds den regionala klimatveckan - Stockholms läns regionala klimattoppmöte. Under veckan samlas politiker och experter från offentlig sektor, akademi och näringsliv för att diskutera hur regionen ska bli fri från fossila utsläpp senast 2045. Ska Stockholmgsregionen nå nollutsläpp på kort tid krävs kraftfulla insatser, menar Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd.

- Ska vi nå nollutsläpp i regionen så behöver alla vara med på tåget, därför är den regionala klimatveckan viktig, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd.

- Kommuner och regioner har historiskt varit ledande i klimatarbetet. De lokala och regionala initiativen kommer i framtiden kanske bli ännu viktigare nu när det internationella ramverket blir lidande, inte minst på grund av Trumps klimatförnekande politik, säger Gustav Hemming (C).

- Med det regionala klimatarbetet så använder vi framför allt mjuk makt, men lägger man ihop våra verktyg så blir det en kraftfull verktygslåda. Vi ska dessutom komma ihåg att ett klimatsmart samhälle, med tät bebyggelse också är ett attraktivt samhälle, säger Gustav Hemming (C).

Fakta om den regionala klimatveckan

Den regionala klimatveckan är ett regionalt klimattoppmöte som samlar 90 deltagare från olika samhällssektorer, bland dessa finns ledande politiker, tjänstemän och forskare från bland annat Stockholms läns landsting, SL, Trafikverket, Länsstyrelsen, kommunerna i Stockholms län och näringslivsrepresentanter. Genom workshops bidrar de till den regionala klimatfärdplanen, som ska ut på remiss i juni. Målet med veckan är hitta vägar fram till att nå netto noll växthusgasutsläpp senast 2045.

Presentation och summering den 7 april

Klimatveckan summeras den fredag 7 april vid ett publikt seminarium där resultaten presenteras och diskuteras mellan bland andra Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd, Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket, Björn Hugosson, klimatchef på Stockholms stad, Leif Bodinson, affärsstrateg på Söderenergi, och Ulrika Jardfelt, ansvarig för Eons fjärrvärmedistribution i Sverige.