Nu mäts mobiltäckningen i skärgården

Under 2017 samarbetar Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen för att kartlägga mobiltäckningen i skärgården. Kartläggningen ska identifiera områden i skärgården med sämre mobiltäckning, liksom skillnader i kapacitet under hög- och lågsäsong. Mätinstrument placeras på Waxholmsbolagets båtar, privata taxibåtar och postbåtar.

Anledningen till att mobiltäckningen nu mäts är de synpunkter på mobilnätet som samlats under de senaste åren. Den stora utmaningen ligger i att näten ofta planeras utifrån antalet permanentboende och när antalet besökare ökar påverkar det nätet. Samtidigt ska de personer och företag som vistas i skärgården kunna ha en fungerande mobil uppkoppling.

Mätningar kommer att ske längs Waxholmsbolagets ordinarie trafikleder, nord- och sydlinjen och i kompletterande trafik. Med stöd från taxibåtar och postbåtar kommer även avskilda områden att kartläggas, inklusive vissa områden på land.

– Vi möter många medborgare som berättar att mobiltäckningen inte alltid fungerar. Ska skärgården kunna utvecklas året om så måste mobiltäckningen klara både fastboende och besökare, säger Gustav Hemming (C), miljö- och skärgårdslandstingsråd.