Klart att SL köper in 22 nya tåg till Roslagsbanan

Nu är det klart att Roslagsbanan får 22 nya tåg för bättre, tätare och punktligare trafik för resenärerna. Beslutet togs i trafiknämnden den 23 augusti 2016, men blev överklagat till Förvaltningsrätten. Den processen är nu klar och kontraktet med den schweiziska fordonstillverkaren Stadler är nu underskrivet och klart. Satsningen på de nya tågen ligger runt två miljarder kronor.

– Roslagsbanan är ett uppskattat och attraktivt trafikslag i Stockholmstrafiken. Landstinget satsar på nu på nya och bättre tåg och förutom det så bygger vi ut dubbelspår, nytt signalsystem, förbättrad säkerhet och upprustning, säger Gustav Hemming (C) miljö- och regionplaneringslandstingsråd.

 

Fakta fordon

Leveransen av de 22 nya fordonen eller 66 vagnarna (ett tåg består av tre sammansatta vagnar), med beteckningen X15p, kommer att ske med start 2020. Trafikstart för tågen sker därefter efter de har trimmats in, vilket beräknas vara klart senast 2022. Varje fordon är 60 meter långt (fullängdståg består av två ihopkopplade tåg som blir 120 meter långa) och byggt för en maxhastighet på 100 km/tim och rymmer 300 passagerare med sittplatser för 150. Särskild hänsyn tas för att tillgänglighetsanpassa interiören med plats för resenärer med t.ex. barnvagnar och rullstolar. Fordonen är även särskilt anpassade för svenska vinterförhållanden. Vagnkorgarna är gjorda i aluminium och har lätt vikt, vilket innebär en hög accelerationsförmåga. Detta resulterar i ett energisnålt tåg med låga driftskostnader. I kontraktet finns en option på ytterligare 45 fordon.

Bilder att använda nedan
OBS! Bilderna nedan är designintentioner/förslag, d.v.s. designen kommer att ändras en del under projektets designfas.