Utbyggnad av Arlanda avgörande
för Stockholm och Sverige

Stockholm är, som en liten storstadsregion i utkanten av Europa, beroende av en fungerande flygtrafik. Den stundande kapacitetsbristen på Arlanda måste bemötas i tid så att den inte hindrar regionens ekonomiska utveckling och Sveriges infrastruktur, skriver företrädare för Centerpartiet i Stockholmsregionen.

I den nationella flygstrategin som presenterades i januari 2017 fastslogs att de två största utmaningarna för flygnäringen i Sverige är: flygets fortsatta klimatpåverkan och Arlandas stundande kapacitetsbrist.

I helgen samlas centerpartister från hela Sverige i Malmö för att staka ut den framtida riktningen på partiets politik. Vi från Centerpartiet i Stockholm kommer där att trycka på den viktiga frågan om Arlandas välbehövda utbyggnad samtidigt som vi behöver minska flygets negativa inverkan på miljön.

Därför kräver vi att partiet blir pådrivande i att det byggs en fjärde landningsbana på Arlanda för att möta det kommande behovet. Dessutom behövs en mer attraktiv flygplatsmiljö med god service och ett stort utbud av restauranger och butiker, inte minst för resenärer som mellanlandar på Arlanda.

Detta är något som inte endast är av stor vikt för Stockholmsregionen. Arlanda fungerar även idag som ett nav för den svenska flygnäringen för att knyta ihop ändarna i vårt avlånga land. För att säkerställa att tillgängligheten till flygplatsen är tillräcklig för turister såväl som affärsresande krävs också att den omkringliggande infrastrukturen stärks.

Fyrspårig järnväg mellan Arlanda och Uppsala är en infrastruktursatsning som måste påskyndas för att en god komfort och standard ska kunna upprätthållas för resande på sträckan. Centerpartiet i Stockholm vill även se att partiet driver frågan om att lösa ut A-train från Arlandabanan vars avtal idag leder till de höga kostnaderna för att ta pendeltågsresor till flygplatsen. Detta är viktigt inte minst för tillgängligheten men även för att människor på ett snabbt, enkelt och miljövänligt sätt ska kunna åka till flygplatsen för en rimlig kostnad.

För det tredje behöver vi komma igång med förnyelsebara bränslen i flyget. Centerpartiet har tidigare föreslagit obligatorisk inblandning av förnybart bränsle vid tankning på svenska flygplatser för såväl inrikes- som utrikesflyg. Detta skulle leda till sänkta koldioxidutsläpp och prislappen för resenärerna skulle bli lägre än genom den från regeringen illa föreslagna flygskatten.

Kan vi bygga ut Arlanda och göra flygplatsen lättillgänglig samtidigt som vi gör flygnäringen mer hållbar så bidrar vi både till en mer konkurrenskraftig Stockholmsregion och vi gynnar hela landet.

Michaela Haga, Distriktsordförande i Stockholms läns partidistrikt
Gustav Hemming, Miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd
Karin Ernlund, Gruppledare Stockholms stad