Öka takten på snabbcykelbanorna

Det har hittills blivit tio mil snabbcykelled i länet. Målet är 85 mil – och att andelen som pendlar per cykel ska öka till 20 procent. Men utbyggnaden går för långsamt, anser Centerpartiet och föreslår nu en Stockholmsförhandling för de regionala cykelstråken.

Var femte pendlare ska susa fram på cykel i uppemot 30 kilometer i timmen på något av länets 50 regionala cykelstråk. Totalt ska det finnas 85 mil cykelstråk.

Läs mer om vår cykelsattsning här.