Centerpartiet i Stockholms stad söker chefsombudsman

Centerpartiet i Stockholms stad är Sveriges största Centerkommunkrets med drygt 1100 medlemmar. Centerpartiet i Stockholms stad gjorde ett historiskt bra val och har rekordmånga aktiva medlemmar. Efter det lyckade valet med rekordhögt engagemang från distriktets medlemmar är det avgörande att distriktet får en struktur som håller för växande medlemstal och för det ökade ansvaret som Centerpartiet fått i Stockholmspolitiken. Distriktet står därmed inför ett stort och viktigt utvecklingsarbete och behöver därför en ledare som kan axla ansvaret för organisationens utveckling.

Centerpartiet i Stockholms stad är ett eget distrikt som delar distriktskansli med Centerpartiet i Stockholms län. På det gemensamma kansliet på Vanadisvägen i centrala Stockholm arbetar idag fyra personer, varav en person arbetar för båda distrikten. Organisationen är under utveckling och chefsombudsmannen kommer att leda tjänstemannaorganisationen som arbetar för staden och arbeta mycket nära det team som arbetar för länet.

Vi söker dig med gedigen erfarenhet av Centerpartiets organisation och politik. Du besitter också viktiga ledaregenskaper och har en skarp strategisk blick. Chefsombudsmannen kommer att leda distriktets utvecklingsarbete och säkerställa att den lyckade valrörelsen och valorganisationen lever vidare in i distriktets ordinarie arbete. Därtill ingår arbetsuppgifter som hör ombudsmannarollen till, som dokumentation av verksamhet, ekonomisk rapportering, planering av möten, och kontakt med medlemmar med mera. Chefsombudsmannen kommer att ha personalansvar, verksamhetsansvar och till viss del budgetansvar och rapporterar i sin tur till distriktets ordförande.

Varmt välkommen med din ansökan.

Tillträde: Vid årsskiftet 2018/2019 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning efter initial provanställning

Lön: Enligt överenskommelse

Skicka din ansökan till distriktsordförande Karin Ernlund, karin.ernlund@centerpartiet.se