Distriktsstämman 2019

I helgen, den 30 mars, har Centerpartiet i Stockholms läns distriktsstämma gått av stapeln. Med 150 ombud och representanter från syskonförbund togs beslut om distriktets framtida politik och utveckling inför partistämman i höst. Det blev en innehållsrik stämma, fylld med visionär politik och debatter.

Michaela Haga, nu omvald distriktsordförande, vill se en fortsättning på politikutvecklingen i distriktet och hon vill stärka Centerpartiet i Stockholms län.

- Jag är tacksam för förtroendet jag fått att fortsätta arbetet med att stärka Centerpartiet i Stockholms län, tillsammans med den nya styrelsen. Vår politik ska vara relevant och viktig för oss som bor i hela Stockholmsregionen. Den ska leverera lösningar på de samhällsutmaningar vi har och som gör skillnad i människors vardag, säger Michaela Haga.

Förutom Michaela Haga valdes Tage Gripenstam till 1:e vice ordförande, Johan Krogh till 2:e vice ordförande i distriktsstyrelsen. Övriga ledamöter är Christian Ottosson, Alireza Akhondi, Emelie Löthgren, Raili Nilsson, Oscar Berggren, Miranda Ahlers, Patrik Buddgård och Bengt Ericsson.

Under stämman delades guldnålar ut, för förtjänstfulla insatser och långt engagemang inom partiet, till Benita Hägg som har varit verksam i Botkyrka kommun sedan 1969, varit ordförande i Studieförbundet vuxenskolan och även haft uppdrag i landstinget, samt till Per Olding som under många år varit en positiv drivkraft i Huddinge med starkt lokalt engagemang men även under en tid arbetat som kanslichef på Riksdagen.

Årets Knut Nilsson Stipendium (Till minne av Knut Nilsson, landstingsråd 1970 - 1994 i Stockholms läns landsting) tilldelades projektet Zero Island som har som mål att få en skärgårdsö att bli helt fossilfri inom ett år. Projektet arbetar för att hitta de lösningar som behövs för att möta klimatutmaningen, det är både framtidsinriktat och nytänkande.