Situationen i vården

Hej centervänner runt om i Stockholm. Här kommer lite information kring rådande situation i akutsjukvården.

Bakgrund

Sedan flera år pågår en stor omställning av hälso- och sjukvården i Stockholms län i linje med den framtidsplan för hälso- och sjukvården (FHS) som antogs 2011.

FHS innebär i korthet att mer vård ska finnas nära patienterna och att sjukhusen endast ska innehålla den vård som kräver ett akutsjukhus resurser för att kunna bedrivas samt att rätt vård ska ges på rätt vårdnivå. Det gäller både akut och planerad vård. När fler patienter får vård via 1177, på sin vårdcentral eller en närakut så avlastar det akutsjukhusen så personalen där kan fokusera på de patienter som verkligen behöver deras resurser. Dessutom räcker våra gemensamma resurser till mer vård och fler vårdtillfällen när vården bedrivs på rätt nivå.

För att akutsjukhusen skulle klara denna omställning ekonomiskt har deras avtal de senaste åren byggt på att de haft en till största del fast ersättning som inte påverkats av antalet besök eller öppna vårdplatser. Dessa omställningsavtal har funnits under fyra år för att sjukhusen skulle hinna anpassa sin struktur efter de nya förutsättningarna med utflyttad specialistvård, öppnade närakuter mm. Från 2020 gäller nya sjukhusavtal (som har förhandlats fram mellan regionen och sjukhusen) där ersättningen till en större del är kopplad till faktiskt utförd vård. Tyvärr har sjukhusen först i och med de nya avtalen sett över sin organisation för att kunna utföra den vård de har tagit på sig att utföra för de pengar de får och i samband med det lades varsel.

Det är inget politiskt beslut att varsla, och det är respektive sjukhus ledning som i dialog med sina medarbetare måste kommunicera vilka som berörs och var.

Läs gärna med om FHS här: https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/framtidsplanen/

Nuläge

Under jul och nyårshelgen var det ett ansträngt men stabilt läge i vården men till trettonhelgen blev det väldigt tufft då Huddinge sjukhus drabbades av stora och oförutsedda it-problem vilket innebar att flera patienter fick styras om till andra sjukhus. Det gjorde att Södersjukhuset akutmottagning fick ta ett större ansvar för regionens patienter än beräknat och de fick dessutom ta betydligt fler larmpatienter, alltså svårt sjuka patienter som kommer med ambulans med blåljus till sjukhuset vilket kräver mycket personal och resurser. Det saknades även vårdplatser vilket gjorde att patienter blev kvar längre på akuten.

I regionen så görs en planering av hur vården är tänkt att fungera under perioder när många är lediga, VC inte har öppet osv. Planeringen inför helgerna görs under lång tid och bygger på erfarenheter från tidigare år. Inför den här jul- och nyårshelgen såg man till exempel till att jourläkarbilarna var igång dygnet runt och att sjukhusen hade fler öppna dagtidsplatser för akut sjuka. Under trettonhelgen brukar trycket i vården vara som högst och så blev det även i år

Chefsläkarens rapport om vården under jul, nyår och trettonhelgen finns att läsa här: https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2020/01/femte-rapporten-om-varden-under-jul-nyar-och-trettonhelg/?fbclid=IwAR21i5Xiqmlp0_KnCQqocn_YM7Qz-aQJNqShrPmm6NAIiRPqc-cNRJCuN3c

Remisskrav

Många har hört och läst om att vi ska utreda remisskrav så därför skriver jag kort om det också!

I budget 2020 ligger att uppdrag att utreda om det ska vara remisskrav till regionens akutsjukhus. Det som avses är att få fler patienter att vända sig till telefonrådgivningen 1177 eller vid akuta fall 112 så patienter kommer till rätt vård direkt. Idag söker sig många till akuten för att få hjälp med sådant de skulle få både bättre och snabbare hjälp med på sin vårdcentral eller en närakut. Det finns ingen ambition att patienter med hjärtinfarkt eller liknande ska nekas att komma in genom dörren utan det handlar om att hitta bästa vårdnivå och vårdinstans för varje patient.

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor eller funderingar till Christine Lorne eller våra sjukvårdssekreterare Janne Kautto eller Daniela Sameland.

Text