Kära medlemmar

Sverige och världen går igenom den svåraste krisen sedan andra världskriget. På kort tid har en pandemi spridit sig till minst 178 länder/regioner runt om på detta jordklot. En pandemi vars konsekvenser ännu är oövergripbara.

Vårt gemensamma fokus här och nu är att flacka till kurvan, skydda riskgrupper, de äldre och se till att ge sjukvården de resurser som behövs för att den ska kunna klara av sitt samhällsviktiga uppdrag. Men det är inte allt som görs. Vi ser en historisk våg av varsel på svensk arbetsmarknad, närmare 38.000 människor har under mars månad fått beskedet att de kan förlora sitt jobb, att jämföra med den värsta månaden under 90-talskrisen där 22.000 människor fick samma besked. I dessa siffror gömmer sig ett ännu större mörkertal, varsel under 5 personer behöver inte rapporteras till Arbetsförmedlingen och alla tusentals människor med provanställningar, behovsanställningar och andra temporära anställningar har redan fått se sina jobb försvinna. Vår ekonomi har fått en efterfrågechock utan dess like! Vi ser också en våg av konkurser bland företagen. En del av dessa sker naturligt och många som balanserat på en tunn lina ett tag nu ser inga andra utvägar än att kasta in handduken. Det är i detta ljus som vi ska se de astronomiska stödpaket som för bara för en månad sen skulle anses vara rena fantasier. Vi har hittills presenterat fyra paket. De är tänkta att lösa den akuta kostnads- och likviditetskrisen. Allt ifrån slopad karensavdrag till att staten tar över företagens sjuklöneansvar, sänkta arbetsgivaravgifter för små- och medelstora företag, korttidspermitteringar och en minireformering av A-kassan för att inte nämna alla krediter som tillgängliggjorts för företagen på rekordtid.

Men det kommer inte att räcka! Trots att vi har varit en av världens mest välskötta ekonomier så finns det inte resurser att täcka bortfall av kassaflöden hos hundratusentals företag runt om i Sverige. Människor kommer att bli arbetslösa, företag kommer att gå i konkurs och älskade familjemedlemmar kommer att dö. Det är den krassa verkligheten och ingenting jag vill sticka under stol med. Men tack vare vårt gemensamma ledarskap och allt det fantastiska inneboende kraft som finns i vårt samhälle kommer vi klara av även denna kris. Vi arbetar febrilt på alla nivåer för att minska de negativa skadeverkningarna av denna pandemi. Vi kommer att rädda hundratusentals arbetstillfällen, våra hjältar i äldreomsorgen och sjukvården kommer att rädda tusentals liv och vårt samhälle kommer även framöver att stå sig robust. Den här resan kommer dock att vara tufft! Men vi kommer både i närtid men också närmaste månaderna att sätta in än mer kraftfulla insatser för att rädda svensk ekonomi. Vi sitter i dagliga möten, framförallt digitalt, för att hitta nya kreativa sätt att stimulera svensk ekonomi. Jag kan garantera att jag aldrig sett människor jobba så febrilt och effektivt som i dessa dagar. Känner mig oerhörd trygg med att vårt gemensamma mål att lyckas begränsa både smittspridning men också de ekonomiska följderna kommer att vara lyckosam. Man kan säga vad man vill om oss centerpartister, men vi är stabila och trygga och framförallt ivriga envisa bävrar som inte räds för att kavla upp ärmarna och göra det jobb som krävs för att nå målen. Tillsammans är vi starka. Ta Nu hand om Er och de ni älskar.

 

Varma hälsningar

Alireza Akhondi