Sjukvården

De senaste veckorna har präglats av det nya coronaviruset och både politiken och framförallt Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen har ställt om all sin verksamhet. Regional Särskild Sjukvårdsledning, RSSL, styr nu i stort sett allt som sker på förvaltningen och har befogenheter att fatta snabba beslut. Ärenden som normalt förbereds i flera år kan i nuläget behöva hanteras på några timmar, och det mesta verkar falla rätt ut som det verkar hittills. Dock kommer det antagligen inom en snar framtid bli ett extremt ansträngt läge i vården, och mer vård som kan måste skötas i hemmet eller på äldreboenden. Både ASIH och geriatriken har utökat sina uppdrag för att kunna vara behjälpliga

Sjukhuset i Älvsjö är byggt på bara en vecka, det är Region Stockholm som samordnat och fått hjälp av bland annat försvarsmakten. I projektledningen för det sjukhuset finns flera personer med erfarenhet från ebolaepidemin och olika katastrofmedicinska insatser som nu tillämpar sina kunskaper här hemma. Det är byggt för 600 patienter, men varje vårdplats kan bli två om det verkligen behövs.

Det sker en del förändringar i avtal och ersättningsmodeller så vårdgivarna ska kunna fokusera på att bedriva vård, och inte att hantera administration. Akutsjukhusen kommer tex få sin maximala ersättning under tre månader, och eventuellt längre om det behövs, så de inte påverkas negativt av att planerade operationer skjuts upp exempelvis.

Antalet sjuka i region Stockholm har succesivt ökat och det finns nu en tydlig samhällsspridning. Nästan hälften av alla som läggs in på sjukhus med feber eller luftvägssymtom visar sig ha Covid-19. Antalet som vårdas på intensivvårdsavdelning ökar snabbt. Än så länge finns det lediga vårdplatser på sjukhusen, men det ändras snabbt.

De två största problemen för vården är att utrustning tar slut då allt behövs över hela världen precis samtidigt. Region Stockholm för en diskussion med socialstyrelsen flera gånger dagligen kring detta, och den absolut största delen av material som kommer in till Sverige går hit till Stockholm. Dessutom arbetas det dag som natt med att få tag på mer material och viss utrustning kan tillverkas själva av administrativ personal.

Av oss på C-kansliet som jobbar med sjukvårdsfrågor på regionen så har både jag och Janne i rådande situation delvis gått tillbaka till våra arbeten i vården som vi normalt är tjänstlediga från, vilket gör att Daniela sköter mycket av det dagliga arbetet med täta avstämningar med oss. Jag är på ambulansen och kommer kanske gå in som narkossjuksköterska på sjukhus, och Janne är på SOS Alarm.

Med önskan om att ni tar hand om er! Nu är det våra insatser som medmänniskor som avgör hur bra vi tar oss igenom detta, vården rustar redan till max men det kommer inte att räcka om vi inte dämpar kurvan.

Vänliga hälsningar

Christine Lorne I Sjukvårdspolitisk talesperson

Ordförande folkhälsoberedningen

Vice ordförande vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Gruppledare hälso- och sjukvårdsnämnden

Ersättare sjukvårdsdelegationen, SKR