Hur kan kommuner ta ett större ansvar i en pandemi likt den vi nu lever i?

Kommunerna har en väldigt viktig roll i en pandemi likt denna. Framförallt äldreomsorgen med hemtjänst och äldreboenden är huvudaktörer för att skydda våra äldsta och mest utsatta. Många kommuner var inte tillräckligt förberedda där man exempelvis skulle behöva ha mer lagerhållning av skyddsutrustning och inte bara jobba med just-in-time leverans.

För kommunerna framåt tror jag det är väldigt viktigt att, trots utmanande ekonomiska förutsättningar, se till att äldreomsorg får tillräckliga uppräkningar 2021 för att kunna lägga fokus på kvalitetsförbättringar och kompetenshöjningar. Vi behöver se över behov av skyddsutrustning och satsning på omsorgspersonalens arbetsvillkor och kompetens. Se över och minimera personalomsättningen inom omsorgen. Äldreomsorgen får inte vara ett genomfartsyrke - det måste vara ett yrke med högre status. En av anledningarna till att vi fått in Covid-19 i äldreboenden i hela regionen tycks vara personalsituationen. Vetskapen hur man skyddar sig måste öka och att omsorgstagaren möter mycket personal måste minimeras.

Även i stöd till näringsliv har kommunerna spelat en roll med hyresstöd, snabbare handläggning och betalning av fakturor osv. Här har flera kommuner tagit större ansvar än man formellt har. Kommuner har också varit kreativa, t ex med presentkort till anställda som gäller i lokal handel eller som på Lidingö där staden lånade ut en av sina bilar till näringslivet som nu kör ut varor från de lokala butikerna på ön till de som ska undvika sociala kontakter. Ett lyckat exempel på samarbete mellan näringsliv och staden i en annorlunda tid.

En grund för att lyckas i en pandemi likt denna är samarbete. Både som exemplet ovan mellan stad och näringsliv. Men också i dialog med kommuninvånarna. Samarbetet mellan kommun, regionen och stat är också en nyckel. Här har kommunerna en viktig roll att synliggöra sina behov och samtidigt erbjuda de resurser man har för att kunna stödja exempelvis sjukvården.


Patrik Buddgård
Gruppledare Centerpartiet Lidingö