Ge kraft åt varje människa

- En hoppfull väg framåt

Centerpartiet ska vara ett självständigt, borgerligt och liberalt parti i mitten av svenska politik.

Vi ska vara ett inkluderande och välkomnade parti som stärker vår organisation, våra medlemmar och våra förtroendevalda.

Framtidsagendan lägger fast vår riktning framåt för miljö- och klimat, människors trygghet, god vård och omsorg och vikten av modiga liberala reformer som bygger Sverige starkare.

Centerpartiet är ett nytänkande parti som är positiva till utveckling, tror på den fria företagsamheten, civilsamhället och på människans förmåga att själv bestämma över sitt liv.

Framtidsagendan lyfter vikten av växande och konkurrenskraftiga städer som lockar internationella talanger och företagsetableringar. Vikten av att med modiga liberala reformer komma tillrätta med trängseln, segregationen, kompetensbristen och bostadsbristen. Det, tillsammans med en levande landsbygd, bygger Sverige starkare.

- Min bestämda uppfattning är att människor bryr sig om vad partier vill göra, hur de vill lösa samhällsutmaningarna och att de driver på och fattar beslut som gör skillnad i vardagen. Centerpartiet levererar något nytt och fräscht och det tror jag att många välkomnar. Framtidsagendan tar också upp många av de samhällsutmaningar som Stockholms län brottas med. Jag ser positivt på vår positionering och målbild för arbetet framåt. Säger Michaela Haga, distriktsordförande Centerpartiet Stockholms län.

Framtidsagendan lägger fast Centerpartiets väg framåt för växande och hållbara städer, en levande landsbygd och ett samhälle där vi tror och litar på att människor själva är de som bäst vet hur de ska forma sina liv. Vi stänger dörren till både höger- och vänsterpopulism och står upp för det öppna och liberala samhället där alla får växa, säger Johan Krogh, 1:e vice distriktsordförande Centerpartiet i Stockholms län.

Centerpartiet pekar ut riktningen för en hoppfull väg framåt. För ökad frihet och kraft åt varje människa. Där lokalsamhället finns och stärks i våra städer och förorter, skärgårdssamhället. Allt för att hela landet ska leva.

Läs hela framtidsagendan här: https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2021/2021-05-28-centerpartiets-nya-framtidsagenda-presenterad